เข้าสู่ระบบ (ผู้ประกอบการ)
 
รหัสบัตรผู้ส่งออก - นำเข้า :
รหัสผ่าน :
 แจ้งให้ทราบ

 

 แบบสอบถามความพึงพอใจ/ไม่พึงพอใจของผู้รับบริการ 

สำนักบริการการค้าต่างประเทศ
 

ประกาศ ณ วันที่ 5 พฤษภาคม 2560

 


 

!!! ประกาศ !!!

 

                    กรมการค้าต่างประเทศ จะทำการปรับปรุงระบบให้บริการออกหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า  ในวันเสาร์ที่ 1 ธันวาคม 2561 เวลา 22.00 - วันอาทิตย์ที่ 2 ธันวาคม 2561 เวลา 06.00 น. ทั้งนี้ การปรับปรุงดังกล่าวกรมฯ มิได้ปิดระบบ  แต่จะมีผลให้การทำงานของระบบช้าลง  หากมีผู้เข้าใช้งานในช่วงวันและเวลาดังกล่าว

                    จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

 

 ประกาศ ณ วันที่ 29 พฤศจิกายน 2561

 


 ประกาศ!

 

         กรมฯ อยู่ระหว่างปรับปรุงการให้บริการออกหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า Form D ASW ด้วยระบบ Digital Signature อาจทำให้การขอรับบริการบางช่วงเวลามีความล่าช้า จึงขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้

 

 ประกาศ ณ วันที่ 16 พฤศจิกายน 2561

 


 

ประกาศ!
  ปรับพิกัดศุลกากรของอาเซียน จากระบบ HS 2012 เป็น
HS 2017

 

          กรมฯ กำหนดใช้พิกัดศุลกากรปี 2017 (HS 2017) ในการออกหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับ Form D ภายใต้ความตกลงการค้าสินค้าของอาเซียน (ATIGA) ผู้ประกอบการสามารถศึกษาพิกัดศุลกากรฉบับปี 2017 (HS 2017) ก่อนใช้งานจริงได้จาก link ด้านล่าง (ยกเว้นกัมพูชา และเวียดนาม)
 

          BruneiD (AHTN 2017)
          Indonesia (AHTN 2017)
          Lao PDR (AHTN 2017)
          Malaysia (AHTN 2017)
          Myanmar (AHTN 2017)
          The Philippines (AHTN 2017)
          Singapore (AHTN 2017)

 

          ทั้งนี้ กำหนดการใช้งานจริงของ HS 2017 กรมฯ จะแจ้งให้ทราบในภายหลัง
 
          สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 0 2547 4830, 0 2547 4838, 0 2547 4827, 0 2547 4810 และ สายด่วน 1385
 

ประกาศ ณ วันที่ 28 พฤศจิกายน 2561


ประกาศ!

 

ผู้ที่ยื่นขอ Form D ASW ด้วยระบบ Digital Signature รูปแบบ XML file สามารถ     ดาวน์โหลดไฟล์ Schema ของ Port of Discharge ที่มีการเปลี่ยนแปลงได้ทางเว็บไซต์ http://edi.dft.go.th   ->   ข้อมูลและดาวน์โหลด  -> Schema CO (มีข้อสงสัยเกี่ยวกับไฟล์ Schema ของ Form D ASW        ขอคำปรึกษาได้ที่ คุณณัฐพงษ์ พงษ์รัตน์ email : natthapong@nti.co.th)

 

 ประกาศ ณ วันที่ 9 พฤศจิกายน 2561

 

 


 

 

ประกาศ!

            ผู้ส่งออกที่ขอ Form D (ATIGA) ใหม่ Attach Sheet รถยนต์ สามารถดาวน์โหลดโปรแกรมการใช้งานได้ทาง

เว็บไซต์ http://edi.dft.go.th -> ข้อมูลและดาวน์โหลด -> ดาวน์โหลด -> ระบบการให้บริการยื่นขอ Form D แบบ Attached Sheets รูปแบบใหม่ หรือ

Download Application สำหรับรูปแบบ Excel (32bit) (คลิก)

Download Application สำหรับรูปแบบ XML (คลิก)

Download ไฟล์ excel ข้อมูล Attached Sheet form (คลิก)

 

ประกาศ ณ วันที่ 6 พฤศจิกายน 2561

 


 

ประกาศ! สำนักบริการการค้าต่างประเทศ แนวปฏิบัติการขอหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า Form D ASW คลิกที่นี่  

 
 
ประกาศ ณ วันที่ 2 พฤศจิกายน 2561

 


 

 

  ประกาศ! กำหนดการใช้งาน e-Form D ASW 5 พฤศจิกายน 2561  


                 
กรมฯ ขอแจ้งกำหนดการให้บริการระบบ e-Form D ASW จาก “วันที่ 1 ตุลาคม 2561 เป็น วันที่ 5 พฤศจิกายน 2561” เพื่อให้ผู้ประกอบการเตรียมความพร้อมการใช้งานระบบฯ

                  โดยตั้งแต่วันที่ 5 พฤศจิกายน 2561 เป็นต้นไป กรมฯ จะปิดระบบ EDI สำหรับการยื่นขอ Form D (ATIGA) และเริ่มใช้งานระบบ Form D ASW และ Form D ASW Attached Sheet โดยยื่นขอ Form D 2 ประเภทดังกล่าวสำหรับส่งออกไปอาเซียน 9 ประเทศ ด้วยระบบ Digital Signature (DS) เท่านั้น 
 

ผู้ประกอบการสามารถขอรับบริการ ดังนี้

                 วันศุกร์ที่ 2 พฤศจิกายน 2561 เวลา 18.00 น. ปิดการใช้งานระบบ EDI/DS Form D (ATIGA) ดังนั้น หากยื่น Form D ATIGA ขอให้มารับฟอร์มให้แล้วเสร็จภายในวันเสาร์ที่ 3 พฤศจิกายน 2561 เวลา 15.00 น.

                 วันจันทร์ที่ 5 พฤศจิกายน 2561 เวลา 08.00 น. เริ่มใช้งานระบบ e-Form D ASW

                 ไม่สามารถคัดลอก (Copy) Form D (ATIGA) ที่เคยยื่นด้วยระบบ EDI หรือ Digital Signature มาใช้สำหรับยื่นด้วยระบบ e-Form D ASW ได้

                 ผู้ที่ยื่นขอด้วยระบบ Digital Signature รูปแบบ XML file สามารถดาวน์โหลดไฟล์ Schema Form D ASW ได้ทางเว็บไซต์ https://edi.dft.go.th    ข้อมูลและดาวน์โหลด   Schema CO (มีข้อสงสัยเกี่ยวกับไฟล์ Schema ของ Form D ASW ขอคำปรึกษาได้ที่ คุณณัฐพงษ์ พงษ์รัตน์ email : )
                 เตรียมความพร้อมด้านอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ให้พร้อมใช้งานระบบ Digital Signature ซึ่งต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จ  ภายในวันที่ 4 พฤศจิกายน 2561 เนื่องจากกรมฯ จะให้บริการออก e-FORM D ASW ด้วยระบบ Digital Signature เท่านั้น ทั้งนี้ สามารถศึกษาขั้นตอนการใช้งานระบบ Digital Signature โดย คลิกที่นี่
                 ศึกษาการกรอกคำขอหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า e-Form D ASW โดย คลิกที่นี่
 

               หากมีข้อสงสัย สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 0 2547 4830, 0 2547 4838,  0 2547 4827, 0 2547 4810 และ สายด่วน 1385

 ประกาศ ณ วันที่ 27 กันยายน 2561กรมการค้าต่างประเทศขอเชิญเข้าร่วมฝึกอบรม เรื่อง

"ทำไมต้อง e-Form D ASW"
 

ในวันศุกร์ที่  16  พฤศจิกายน  2561 เวลา 08.30 – 17.00 น. 
ณ ห้องแกรนด์ คอนเวนชั่นฮอล์ บี ชั้น 8 โรงแรม ลี การ์เดนส์ พลาซ่า หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา  

 
ลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนา | กำหนดการสัมมนา

     - สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 02 547 4830, 02 547 4838 หรือ สายด่วน 1385
     - ผู้เข้ารับการฝึกอบรมไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
 
หมายเหตุ : ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้าร่วมสัมมนาด้านล่างแบบลงทะเบียน (สามารถตรวจสอบรายชื่อภายใน 1-2 วันทำการ)
 

 
ประกาศ ณ วันที่ 29 ตุลาคม 2561

  
 
ปิดให้บริการออกหนังสือรับรองฯ วันที่ 28 ตุลาคม 2561 หน่วยงานออกหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า

 

หน่วยงานออกหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า

ปิดให้บริการออกหนังสือรับรองฯ วันที่ 28 ตุลาคม 2561 

เนื่องด้วยกรมการค้าต่างประเทศจะดำเนินการปรับปรุงอุปกรณ์เครือข่ายในวันอาทิตย์ที่ 28 ตุลาคม 2561 เวลา 09.00 - 16.30 น.

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่หน่วยงานให้บริการหรือหมายเลขโทรศัพท์ 02 511 3021-28, 02 134 0944 สายด่วน 1385

 

ประกาศ ณ วันที่ 26 ตุลาคม 2561

 


 


ประกาศ
 

หน่วยงานออกหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า  สุวรรณภูมิ และรัชดาฯ
 

ปิดให้บริการออกหนังสือรับรองฯ วันที่ 13 ตุลาคม 2561
และวันที่ 15 ตุลาคม 2561

 

เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9
 
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่หน่วยงานให้บริการหรือหมายเลขโทรศัพท์ 02 511 3021-28, 02 134 0944
สายด่วน 1385
 

ประกาศ ณ วันที่ 10 ตุลาคม 2561

 
 
ประกาศ! กำหนดใช้งาน Form AJ สำหรับส่งออกไปอินโดนีเซีย
 

                 ตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม 2561 เป็นต้นไป ผู้ส่งออกสามารถขอ Form AJ ส่งออกไปอินโดนีเซีย สำหรับพิกัดศุลกากรฉบับปี 2017 ภายใต้ความตกลง AJCEP ได้ โดยดำเนินการ ดังนี้

 • วันศุกร์ที่ 12 ตุลาคม 2561 เวลา 18.00 น. ปิดการใช้งานระบบการให้บริการออกหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า เพื่อปรับปรุงระบบ Form AJ และวันเสาร์ที่ 13 ตุลาคม 2561 เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป เริ่มใช้งานระบบ Form AJ สำหรับอินโดนีเซีย
 • ผู้ที่ยื่นขอด้วยระบบ Digital Signature รูปแบบ XML file สามารถดาวน์โหลดไฟล์ Schema Form AJ สำหรับอินโดนีเซีย ได้ทางเว็บไซต์ https://edi.dft.go.th  ข้อมูลและดาวน์โหลด  Schema CO
 • สามารถเรียกดูพิกัดศุลกากร ฟอร์ม AJCEP สำหรับประเทศอินโดนีเซีย ได้จาก link ด้านล่างนี้
  • ไฟล์ PDF
  • ไฟล์ Excel

                     สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 0 2547 4830, 0 2547 4838, 0 2547 4827, 0 2547 4810 และ สายด่วน 1385
                   
    หรือสอบถามเกี่ยวกับ ไฟล์ Schema ของ Form AJ ขอคำปรึกษาได้ที่ คุณณัฐพงษ์ พงษ์รัตน์ email:

    

   ประกาศ ณ วันที่ 4 ตุลาคม 2561

   ประกาศ ณ วันที่ 4 ตุลาคม 2561

            

        

           กรมการค้าต่างประเทศจะทำการปรับปรุงระบบออกหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้ารูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Form D) เพื่อให้สามารถรองรับการเชื่อมโยงข้อมูลผ่านระบบ ASEAN Single Window (ASW) ร่วมกับ ประเทศสมาชิกอาเซียนได้อย่างสมบูรณ์ (ซึ่งจะเริ่มใช้งานวันที่ 5 พฤศจิกายน 2561) โดยรายละเอียดการปรับปรุง ดังนี้ 

   1. เปลี่ยนการใส่ข้อมูล Port of Discharge ให้เลือกจาก Dropdown ชื่อ port ตามมาตรฐาน United Nations Code for Trade and Transport Locations (UN/LOCODE) อ้างอิงข้อมูลตามเว็บ http://www.unece.org/cefact/locode/service/location หรือแบ่งเป็นแต่ละประเทศ ได้แก่ 
   2. การกำหนดข้อมูลช่อง 13 ในส่วนของข้อมูล Third-country Invoicing และ Exhibition  ให้เพิ่ม Dropdown ชื่อประเทศให้เลือก เพื่อเก็บข้อมูลรหัสประเทศ แยกจากข้อมูลชื่อบริษัทหรือชื่องาน
   3. เปลี่ยนการเลือก หน่วย น้ำหนัก/ปริมาณ/บรรจุภัณฑ์ (Weight, Quantity, Package) ตามมาตรฐาน Recommendation No.20, 21 (CODES FOR UNITS OF MEASURE USED IN INTERNATIONAL TRADE) ข้อมูลอ้างอิงรหัสมาตรฐานตามที่คณะทำงานของ ASW ให้ใช้ตาม Endorsed Version 1.0.2 List มีดังนี้
   4. ปรับปรุงการใส่ข้อมูลใบกำกับสินค้า (Invoice) และลำดับที่รายการสินค้าตามใบกำกับสินค้า ต้องแยกใส่ในแต่ละรายการสินค้าที่แสดงในฟอร์ม
   5. การปรับปรุงโครงสร้าง XML สำหรับการส่งข้อมูลแบบ XML ให้รองรับกับข้อมูลที่มีการเพิ่มเติมสำหรับการเชื่อมโยงกับระบบ ASW

   หมายเหตุไทยเริ่มทำการเชื่อมโยงข้อมูล e-Form D ร่วมกับอินโดนีเซีย มาเลเซีย สิงคโปร์ และเวียดนาม ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561  
   *** จึงขอให้ท่านตรวจสอบ
    สถานะ ASW (คลิก) การเชื่อมโยงข้อมูล ASW ของ e-Form D ทุกครั้งก่อนใช้สิทธิ์กับประเทศปลายทาง ทั้งนี้ 5 ประเทศที่เหลืออยู่ระหว่างการพัฒนาและทดสอบระบบ หากมีความพร้อมจะเข้าร่วมในลำดับต่อไป

    

    ประกาศ ณ วันที่ 27 กันยายน 2561 

    

    

    


     ทดสอบใช้งานระบบ e-Form D ASW (Demo)


                   ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 กรมฯ จะให้บริการออกหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า e-Form D ที่ปรับปรุงใหม่ เพื่อรองรับการเชื่อมโยง ASW (ASEAN Single Window)
    
                   ผู้ประกอบการสามารถทดสอบใช้งานระบบดังกล่าวผ่านโปรแกรมทดสอบ (Demo) e-Form D ASW ได้ทางเว็บไซต์ http://demoedi.dft.go.th หรือ คลิกที่นี่
    
               
   สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ หมายเลขโทรศัทพ์ 02 547 4830, 02 547 4838, 02 547 4810 สายด่วน 1385
    

   คู่มือการกรอกคำขอหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า ฟอร์มดี (ATIGA) ASW 

    

   ประกาศ ณ วันที่ 10 สิงหาคม 2561 


    

     ขั้นตอนการตั้งค่า Link สำรอง https://123.242.141.50
   สำหรับใช้งานระบบ Digital Signature คลิกที่นี่ 

    

    ขั้นตอนการตั้งค่าการใช้งาน 

    

   https://edi.dft.go.th

    

   ประกาศ ณ วันที่ 25 กันยายน 2561

    


    
   เพื่อรองรับการเชื่อมโยง e-Form D ATIGA
    

             กรมฯ จะทำการปรับปรุงโครงสร้างข้อมูล Form D ATIGA และเริ่มเปิดใช้วันที่ 1 ตุลาคม 2561 เป็นต้นไป
    

             ผู้ส่งออกที่ขอ Form D ด้วยระบบ Digital Signature รูปแบบของไฟล์ XML สามารถดาวน์โหลดไฟล์ Schema Form D ที่มีการเปลี่ยนแปลงได้ทางเว็บไซต์ http://demoedi.dft.go.th -> ข้อมูลและดาวน์โหลด -> Schema CO (หรือ คลิกที่นี่)
    

             มีข้อสงสัยเกี่ยวกับไฟล์ Schema ของ Form D ATIGA ขอคำปรึกษาได้ที่คุณณัฐพงษ์ พงษ์รัตน์ email:  หรือ โทร. 02-5474832, 02-5474830
    

   ประกาศ ณ วันที่ 16 กรกฎาคม 2561


    
   การขอหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า
   กรณีผู้ประกอบการถูกขึ้นบัญชี Watch List

    
                  
   ตั้งแต่วันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เป็นต้นไป ผู้ประกอบการที่ถูกขึ้นบัญชี Watch List ขอให้ดำเนินการ ดังนี้
    
                    1) การยื่นตรวจคุณสมบัติฯ (ตรวจต้นทุน) ให้ระบุข้อมูล Invoice No. ต่อจากชื่อสินค้า (ภาษาไทย) ในระบบตรวจคุณสมบัติของสินค้าทางด้านถิ่นกำเนิด (ตรวจต้นทุน)
                    2) ในการขอหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า ต้องแนบเอกสารผลการตรวจคุณสมบัติทางด้านถิ่นกำเนิดสินค้าเพิ่มเติมทุกครั้ง
                     
                    หากมีข้อสงสัย สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 0-2547-4830 หรือ 0-2547-4838 หรือ สายด่วน 1385
    

   ประกาศ ณ วันที่ 9 กรกฎาคม 2561

    
   การสั่งซื้อแบบพิมพ์หนังสือรับรองฯ ผ่านเว็บไซต์
    

                    ขั้นตอนการออกหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า ณ สำนักงานพาณิชย์จังหวัด 6 แห่ง ได้แก่ นครพนม ภูเก็ต สตูล นราธิวาส ยะลา และลำพูน ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2561 เป็นต้นไป
    
                    1. ผู้ประกอบการเตรียมแบบพิมพ์หนังสือรับรองฯ (ฟอร์มเปล่า) ผ่าน 2 ช่องทาง ดังนี้
                        1.1 ซื้อด้วยตนเอง ที่สำนักบริการการค้าต่างประเทศ ชั้น 4 กรมการค้าต่างประเทศ นนทบุรี
                        1.2 สั่งซื้อผ่านเว็บไซต์ http://formstore.dft.go.th โดยเริ่มจำหน่ายวันที่ 9 กรกฎาคม 2561 เป็นต้นไป
                    2. ผู้ประกอบการกรอกข้อมูลผ่านระบบออกหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า http://edi.dft.go.th
                    3. นำแบบพิมพ์หนังสือรับรองฯ (ฟอร์มเปล่า) ยื่นขอรับบริการออกหนังสือรับรองฯ ที่ สพจ. 6 จังหวัดดังกล่าว ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2561 เป็นต้นไป
    

                    รายละเอียดเพิ่มเติมสอบถามได้ที่ 0-2547-4830, 0-2547-4838 หรือสายด่วน 1385

   ประกาศ ณ วันที่ 6 กรกฎาคม 2561
    


    

   ประกาศ
    

   1 กรกฎาคม 2561 ปิดระบบการให้บริการออก Form A สวิตเซอร์แลนด์ และนอร์เวย์


             ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2561 เป็นต้นไป กรมฯ จะปิดระบบการให้บริการออกหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า Form A ภายใต้ระบบสิทธิพิเศษ GSP สวิตเซอร์แลนด์ และนอร์เวย์ เนื่องจากต้องใช้การรับรองตนเองของผู้ส่งออก (Registered Exporter: REX) ในการขอใช้สิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากรสำหรับ 2 ประเทศดังกล่าว จึงขอให้ผู้ส่งออกดำเนินการ ดังนี้
    
             - หากยื่นโดยระบบ Form A สวิตเซอร์แลนด์ และนอร์เวย์ ต้องยื่นและขอรับ Form ให้เสร็จสิ้น ก่อนเวลา 12.00 น. ของวันเสาร์ที่ 30 มิถุนายน 2561
    
             - สามารถขึ้นทะเบียนระบบการรับรองตนเองของผู้ส่งออก (Registered Exporter:  REX) กับกองบริหารการนำเข้าและรับรองถิ่นกำเนิดได้ทาง www.dft.go.th -> ระบบบริการ e-Service -> ระบบการขึ้นทะเบียนรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าด้วยตนเอง (Self - Certification)
    
             
   สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ 0-2547-4132 (ระบบ REX), 0-2547-4830,  0-2547-4827 หรือสายด่วน 1385
    

   ประกาศ ณ วันที่ 14 มิถุนายน 2561

    


   ประกาศ

           ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 เป็นต้นไปกรมการค้าต่างประเทศจะให้บริการออก e-Form D เต็มรูปแบบ ภายใต้ระบบ ASW สำหรับ 4 ประเทศนำร่อง (ประเทศสิงคโปร์ อินโดนีเซีย เวียดนาม และมาเลเซีย)
     

           เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการให้บริการดังกล่าวฯ และเชื่อมโยงข้อมูล e-Form D เต็มรูปแบบกับศุลกากรประเทศปลายทาง จึงขอให้ผู้ประกอบการดำเนินการ ดังนี้ 
     
              1. ศึกษาข้อมูล Port of Discharge และ Unit of Gross weight or other quantity ตามมาตรฐานสากล (UNECE) เพื่อรองรับการกรอกข้อมูลในระบบออก Form C/O และการจัดเตรียมเอกสารแนบประกอบการขอ Form D ให้สอดคล้องกัน ทั้งนี้ ผู้ประกอบการ/ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดข้อมูลดังกล่าว เพื่อศึกษาและเตรียมควมพร้อมตาม Link ที่ปรากฏข้างล่างนี้
     

                     1.1 Port of Discharge : http://www.unece.org/cefact/locode/service/location (เลือกชื่อประเทศปลายทางที่ต้องการทราบข้อมูล)
                     1.2 Unit of Gross weight or other quantity : http://www.unece.org/cefact.html -> เมนู outputs -> List of Trade Facilitation Recommendations N°. 16 to 20 (เลือกปี 2017 : Revision 13) หรือ ดาวน์โหลดไฟล์คลิกที่นี้ โดยเฉพาะข้อมูลในช่อง Common Code และช่อง Name ใน Sheet of Annex II & Annex III (คลิกดูเอกสารตัวอย่าง)

     

              2. เตรียมความพร้อมด้านอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ให้พร้อมใช้งานระบบ Digital Signature ซึ่งต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 30 กันยายน 2561 เนื่องจากตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 กรมฯ จะให้บริการออก Form D ด้วยระบบ Digital Signature เท่านั้น ทั้งนี้ สามารถศึกษาขั้นตอนการใช้งานระบบ Digital Siganture โดย คลิกดาวน์โหลดเอกสารขั้นตอน
     

                หากมีข้อสงสัย สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 0 2547 4830, 0 2547 4838, 0 2547 4827 หรือ สายด่วน 1385
    

    ประกาศ ณ วันที่ 11 พฤษภาคม 2561


   ประกาศ

   Program Update  (สำหรับการใช้งานวันที่ 2 เมษายน 2561 เท่านั้น)

   1. โปรแกรมสำหรับส่ง XML [คลิกเพื่อดาวน์โหลด] (DFTClientXMLUploaderCO version 1.1.6.3)

   • เพิ่มการพิมพ์รุ่นสินค้า (Model) กรณีใช้พิกัดศุลกากรที่ 84,85 และ 87
   • เพิ่มช่องทางสำรองสำหรับการเชื่อมต่อกับระบบของกรมการค้าต่างปรเทศ

   2. โปรแกรมสำหรับพิมพ์ Form D Attached Sheet [คลิกเพื่อดาวน์โหลด] (ATTACHED SHEET FORM D (EXCEL FORM) version 1.0.1.1)

   • เพิ่มการพิมพ์รุ่นสินค้า (Model) กรณีใช้พิกัดศุลกากรที่ 84,85 และ 87

   [ดาวน์โหลดคู่มือการติดตั้งโปรแกรม คลิก]

   ประกาศวันที่ 30 มีนาคม 2561


    ขั้นตอนการตั้งค่า Link สำรอง http://123.242.141.50
   สำหรับใช้งานระบบ Digital Signature
   คลิกที่นี่ 

    


   ประกาศ
    
             ตามที่ได้ประกาศยกเลิกการแนบผลการตรวจคุณสมบัติทางด้านถิ่นกำเนิดสินค้า พิกัดฯ 25 - 97 และการเรียกหนังสือจากผู้ประกอบการที่ขอใช้ต้นทุนร่วม กรณีขอ FORM C/O สำหรับสินค้าพิกัดฯ 25 - 97 ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2561 เป็นต้นไป

    
             สำนักบริการการค้าต่างประเทศได้จัดทำแนวปฏิบัติการขอรับหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า (FORM C/O) ในประเด็นข้างต้น เพื่อให้ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดไปศึกษาด้วยตนเอง โดยคลิกที่นี่
    
             หากมีข้อสงสัย สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 0 2547 4830 หรือ 0 2547 4838 หรือ 0 2547 4827 หรือ สายด่วน 1385

   ประกาศ ณ วันที่ 10 เมษายน 2561

    
    ประกาศ

     
             ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2561 เป็นต้นไป กรมการค้าต่างประเทศจะอำนวยความสะดวกในการขอรับ FORM C/O ดังนี้ 1) ยกเลิกการแนบผลการตรวจคุณสมบัติทางด้านถิ่นกำเนิดสินค้า พิกัด 25 – 97 และ 2) ยกเลิกการเรียกหนังสือจากผู้ประกอบการที่ขอใช้ต้นทุนผู้อื่น โดยเปลี่ยนจากการแนบเอกสารกระดาษเป็นระบุข้อมูลในระบบออก FORM C/O แทน เพื่อรองรับการให้บริการดังกล่าวฯ ทั้งนี้ ขอให้ผู้ประกอบการดำเนินการ ดังนี้

             1. รับ FORM C/O ทุกประเภท สำหรับสินค้าพิกัดศุลกากรที่ 84, 85 และ 87 ที่ผ่านการพิจารณาอนุมัติให้เสร็จสิ้นภายในเวลา 16.30 น. ของ วันเสาร์ที่ 31 มีนาคม 2561 (ณ สาขารัชดาฯ และสุวรรณภูมิ) เท่านั้น  
             2. ตั้งแต่เวลา 20.00 น. ของวันเสาร์ที่ 31 มีนาคม 2561 ถึงวันจันทร์ที่ 2 เมษายน 2561 เวลา 08.00 น. จะไม่สามารถเข้าใช้งานระบบออก FORM C/O ได้ เพื่อปรับปรุงระบบงานฯ ให้พร้อมรองรับการให้บริการดังกล่าวข้างต้น
             3. ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 2 เมษายน 2561 เป็นต้นไป
   ไม่ให้คัดลอกเลขที่อ้างอิงชุดคำขอ FORM C/O ประเภทต่างๆ สำหรับสินค้าพิกัด 84, 85 และ 87 ที่บันทึกไว้ก่อนวันที่ 31 มีนาคม 2561
     

             หากมีข้อสงสัย สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 0 2547 4830 หรือ 0 2547 4838 หรือ 0 2547 4810 หรือ สายด่วน 1385

   ประกาศ ณ วันที่ 21 มีนาคม 2561

   ประกาศ
         

             เพื่อรองรับการยกเลิกแนบผลการตรวจคุณสมบัติทางด้านถิ่นกำเนินสินค้า พิกัดฯ 25-97 และการเรียกหนังสือจากผู้ประกอบการที่ขอใช้ต้นทุนร่วม กรณีขอ Form C/O สำหรับสินค้าพิกัดฯ 25-97 ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2561 เป็นต้นไป
    
        ผู้ประกอบการที่ยื่นขอ Form C/O ด้วยระบบ Digital Signature แบบ XML.File สามารถ Download ไฟล์ Schema CO ฉบับปรับปรุงใหม่ สำหรับแต่ละกรอบความตกลงได้ที่ http://demoedi.dft.go.th  >> ข้อมูลและดาวน์โหลด >> หัวข้อย่อยชื่อ Schema CO
    
        หากมีข้อสงสัย สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02 547 4830 หรือ 02 547 4838 หรือ 02 547 4810 สายด่วน 1385

   ประกาศ ณ วันที่ 21 มีนาคม 2561

    

 

 

 

เรื่อง แนวปฏิบัติการขอหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า Form D ASW

 

 

ประกาศ ณ วันที่ 8 พศจิกายน 2561

 

ประกาศ ณ วันที่ 8 พศจิกายน 2561

 

 

 ประกาศ ณ วันที่ 29 พฤศจิกายน 2561

Copyright 2009- 2010 Department of Foreign Trade All rights reserved