ตรวจสอบข้อมูล (ระบบตรวจคุณสมบัติของสินค้าทางด้านถิ่นกำเนิด)       
ระบุข้อมูลการตรวจคุณสมบัติของสินค้าทางด้านถิ่นกำเนิด
ชื่อผู้ใช้งาน :
รหัสผ่าน :

ประกาศ

กรมการค้าต่างประเทศ ปิดให้บริการออกหนังสือรับรองฯ และระบบงานอื่นๆ
ในวันศุกร์ที่ 3 กันยายน ตั้งแต่เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป ถึง วันอาทิตย์ที่ 5 กันยายน 2564
เนื่องจากกระทรวงพาณิชย์ จะดำเนินการตรวจสอบและบำรุงรักษาระบบไฟฟ้ากำลัง ประจำปี 2564
จึงทำให้ระบบไฟฟ้าภายในอาคารและระบบเครือข่ายไม่สามารถใช้งานได้
และจะเปิดให้บริการในวันจันทร์ที่ 6 กันยายน 2564 เวลา 8.30 น. เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 23 สิงหาคม 2564

Copyright 2009- 2020 Department of Foreign Trade All rights reserved