ตรวจสอบข้อมูล (ระบบตรวจคุณสมบัติของสินค้าทางด้านถิ่นกำเนิด)       
ระบุข้อมูลการตรวจคุณสมบัติของสินค้าทางด้านถิ่นกำเนิด
ชื่อผู้ใช้งาน :
รหัสผ่าน :

ประกาศ


ด้วยกรมการค้าต่างประเทศจะดำเนินการติดตั้งหม้อแปลงและระบบไฟฟ้า
ในวันเสาร์ที่ 26 มีนาคม 2565 จึงมีความจำเป็นต้อง ปิด ให้บริการระบบสารสนเทศต่างๆ
ในวันศุกร์ที่ 25 มีนาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 20.00 น เป็นต้นไป และจะ
เปิด ให้บริการในวันจันทร์ที่ 28 มีนาคม 2565 เวลา 08.30 น.เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 16 มีนาคม 2565

Copyright 2009- 2020 Department of Foreign Trade All rights reserved