ประกาศ

 

ขั้นตอนการตั้งค่า Link สำรอง http://123.242.141.50
สำหรับใช้งานระบบ Digital Signature
คลิกที่นี่


 แบบสอบถามความพึงพอใจ/ไม่พึงพอใจของผู้รับบริการ 

สำนักบริการการค้าต่างประเทศ
 

ประกาศ ณ วันที่ 5 พฤษภาคม 2560

 ประกาศ

 

สำนักบริการการค้าต่างประเทศ ส่วนกลาง (สนามบินน้ำ)  สาขาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ และรัชดาฯ ปิดให้บริการเป็นเวลา 3 วัน ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 23 ตุลาคม 2563 - วันอาทิตย์ที่ 25 ตุลาคม 2563 เนื่องจากเป็นวันปิยมหาราช


ทั้งนี้สาขาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ และรัชดาฯ

ขยายเวลาการวางบัตรเพื่อขอรับงานในวันพฤหัสบดีที่ 22 ตุลาคม 2563 จนถึงเวลา 17.00 น.

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้หน่วยงานให้บริการ หรือหมายเลขโทรศัพท์ 02 511 3021 - 28, 02 134 0944 สายด่วน 1385
 

ประกาศ ณ วันที่ 19 ตุลาคม 2563


ประกาศ

 

สำนักบริการการค้าต่างประเทศ ส่วนกลาง (สนามบินน้ำ)  สาขาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ และรัชดาฯ ปิดให้บริการในวันอังคารที่ 13 ตุลาคม 2563 เนื่องจากเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้หน่วยงานให้บริการ หรือหมายเลขโทรศัพท์ 02 511 3021 - 28, 02 134 0944 สายด่วน 1385
 

ประกาศ ณ วันที่ 6 ตุลาคม 2563


 ! ประกาศ !

 

เรื่อง การ print หนังสือรับรอง ฟอร์ม D  ขณะนี้กรมฯ อยู่ระหว่างเร่งดำเนินการแก้ไข ถ้าเรียบร้อยแล้วจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง จึงขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้

 

We are experiencing technical issues regarding the printing of ATIGA Form D. We are urgently resolving the issues and would inform you as soon as the issues are resolved. Sorry for the inconvenience.

ประกาศ ณ วันที่ 22 กันยายน 2563


! ประกาศ !


กรมขอปิดระบบการให้บริการออกหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า ฟอร์ม ดี เพื่อปรับปรุงระบบฯ ตั้งแต่เวลา 12.00 - 14.00 น.


จึงขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้

 

 

ประกาศ ณ วันที่ 21 กันยายน 2563


 กรมการค้าต่างประเทศขอเชิญเข้าร่วมสัมมนา เรื่อง "ฝ่าวิกฤตโควิด พิชิตตลาดเพื่อนบ้าน ผ่าน Digital DFT"

 

วันพฤหัสบดีที่ 17 กันยายน 2563

 

ณ โรงแรม เดอะ เบอร์เคลีย์ โฮเต็ล ประตูน้ำ กรุงเทพฯ

 

(คลิกลงทะเบียน)

 

 

ประกาศ ณ วันที่ 4 กันยายน 2563


กรมการค้าต่างประเทศขอเชิญเข้าร่วม
 กิจกรรมสัมพันธ์ “Happy Customer Hours” ครั้งที่ 2/2563

           

โดยมีการจัดคลีนิกให้คำปรึกษา แนะนำเกี่ยวกับการออกหนังสือสำคัญการส่งออก-นำเข้าสินค้า และการพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างเจ้าหน้าที่ และผู้บริการ คลิ๊กลงทะเบียน

 

วันพุธที่ 9 กันยายน 2563 เวลา 14.00 - 15.30 น. 
ณ หน่วยให้บริการของสำนักบริการการค้าต่างประเทศ สาขารัชดาภิเษก
(Download กำหนดการ)
 

     - สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 02-547-4838
     - ทั้งนี้หากจำนวนผู้สมัครมากกว่าที่กำหนดขอสงวนสิทธิสำหรับผู้ที่แจ้งภายในระยะเวลาที่กำหนด

ประกาศ ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563 


 ประกาศ ! เลื่อนกำหนดการใช้งาน Form D ด้วยระบบ ESS

 


                    ตามที่กรมการค้าต่างประเทศแจ้งกำหนดการใช้งาน Form D ด้วยระบบ ESS ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2563 เป็นต้นไป นั้น ขณะนี้กรมฯ ได้รับแจ้งว่าสมาชิกอาเซียนบางประเทศดำเนินกระบวนการภายในยังไม่แล้วเสร็จ ดังนั้น กรมฯ จึงขอเลื่อนกำหนดการใช้งาน Form D ด้วยระบบ ESS และแนวปฏิบัติการใช้งานระบบฯ Form D ภายใต้ OCP ที่ปรับปรุงใหม่ออกไปก่อน คลิกที่นี่

ผู้ประกอบการดำเนินการ ดังนี้

  • การยื่น Form D ด้วยรูปแบบของไฟล์ XML สามารถดาวน์โหลดไฟล์ Schema Form D ที่มีการเปลี่ยนแปลงได้ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 เป็นต้นไป คลิกที่นี่ (ติดต่อสอบถามทาง email: prayut@nti.co.th) 
  • ก่อนการใช้งานระบบ ESS ผู้ประกอบการต้องจดทะเบียนการใช้งานกับกรมฯ โดยสามารถศึกษาขั้นตอนการจดทะเบียนฯ คลิกที่นี่ ทั้งนี้ ผู้ที่เคยจดทะเบียนฯ เพื่อใช้งานกับฟอร์ม 6 ประเภทแล้ว (Form JTEPA, Form FTA (Thai-Australia), Form AANZ, Form AJ, Form AK และ Form AHK) ไม่ต้องดำเนินการใหม่
  • สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 0 2547 4830, 0 2547 4838, 0 2547 4827 และสายด่วน 1385

   

ประกาศ ณ วันที่ 11 สิงหาคม 2563

 ปรับปรุงข้อมูล ณ วันที่ 27 สิงหาคม 2563


ประกาศ

 

 • วันศุกร์ที่ 4 กันยายน 2563 เปิด การให้บริการเฉพาะสาขาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิและรัชดาภิเษก สำหรับส่วนกลาง (สนามบินน้ำ) ปิด การให้บริการ
 • วันเสาร์ที่ 5 กันยายน - วันจันทร์ที่ 7 กันยายน 2563 ปิด การให้บริการของหน่วยงาน บก.ส่วนกลาง (สนามบินน้ำ) สาขาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิและรัชดาภิเษก เนื่องจากเป็นวันหยุดราชการ เพื่อชดเชยวันสงกรานต์

                   
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02 511 3021-28, 02 134 0944 สายด่วน 1385

 

ประกาศ ณ วันที่ 26 สิงหาคม 2563


กรมการค้าต่างประเทศจัดฝึกอบรมออนไลน์ ผ่าน Facebook Live (แบบกลุ่ม)


 ขอเชิญผู้ประกอบการสมัครเข้าร่วมฝึกอบรมออนไลน์ Facebook Live (แบบกลุ่ม) เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ผู้ประกอบการให้สามารถใช้บริการจากกรมฯ ได้รวดเร็ว และถูกต้อง

 

หัวข้อ “แนวปฏิบัติฯ ฟอร์ม D ใหม่ มีอะไรเปลี่ยน?” (รอบที่ 2)


 วันพฤหัสบดีที่ 27 สิงหาคม  2563 เวลา 14.00 – 15.30 น.


 
โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย เปิดรับจำนวน 250 ท่าน

 

ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมฝึกอบรมฯ โดย คลิ๊กที่นี้ เพื่อลงทะเบียน

 

กำหนดการฝึกอบรม
 14.00 – 14.30 น.    แนวปฏิบัติการใช้งานระบบฯ Form D ภายใต้ OCP ที่ปรับปรุงใหม่
 14.30 – 15.00 น.    เปรียบเทียบความแตกต่างของ Form D ระหว่าง OCP เดิมกับที่ปรับปรุงใหม่
 15.00 – 15.30 น.    ตอบข้อซักถาม


* กําหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 0 2547 4830, 0 2547 4838 หรือ สายด่วน 1385

 

ประกาศ ณ วันที่ 17 สิงหาคม 2563


 ประกาศ


                    สำนักบริการการค้าต่างประเทศ ส่วนกลาง (สนามบินน้ำ)  สาขาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ และรัชดาฯ ปิดให้บริการในวันพุธที่ 12 สิงหาคม 2563 เนื่องจากเป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02 511 3021 - 28, 02 134 0944 สายด่วน 1385

 

ประกาศ ณ วันที่ 10 สิงหาคม 2563


 

กรมการค้าต่างประเทศจัดฝึกอบรมออนไลน์ ผ่าน Facebook Live (กลุ่มปิด)


 ขอเชิญผู้ประกอบการสมัครเข้าร่วมฝึกอบรมออนไลน์ Facebook Live (กลุ่มปิด) เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ผู้ประกอบการให้สามารถใช้บริการจากกรมฯ ได้รวดเร็ว และถูกต้อง

 

หัวข้อ “แนวปฏิบัติฯ ฟอร์ม D ใหม่ มีอะไรเปลี่ยน?”


 วันพฤหัสบดีที่ 27 สิงหาคม  2563 เวลา 10.00 – 11.30 น.


 
โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

 

ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมฝึกอบรมฯ โดย คลิ๊กที่นี้ เพื่อลงทะเบียน

 

กำหนดการฝึกอบรม
 10.00 – 10.30 น.    แนวปฏิบัติการใช้งานระบบฯ Form D ภายใต้ OCP ที่ปรับปรุงใหม่
 10.30 – 11.00 น.    เปรียบเทียบความแตกต่างของ Form D ระหว่าง OCP เดิมกับที่ปรับปรุงใหม่
 11.00 – 11.30 น.    ตอบข้อซักถาม


* กําหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 0 2547 4830, 0 2547 4838 หรือ สายด่วน 1385

 

ประกาศ ณ วันที่ 7 สิงหาคม 2563


 กรมการค้าต่างประเทศจัดฝึกอบรมออนไลน์ ผ่าน Zoom


                   ขอเชิญผู้ประกอบการสมัครเข้าร่วมฝึกอบรมออนไลน์ ด้วยโปรแกรม Zoom เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ผู้ประกอบการให้สามารถใช้บริการจากกรมฯ ได้รวดเร็ว และถูกต้อง

 

หัวข้อ “ใบอนุญาต/หนังสือรับรองฯ Paperless ยกเลิกง่ายแค่ปลายนิ้ว”

 

วันพฤหัสบดี ที่ 6 สิงหาคม  2563 เวลา 14.00 น. -14.30 น.  เปิดรับจำนวน 40 คน


โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

 

ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมฝึกอบรมฯ โดย คลิ๊กที่นี้ เพื่อลงทะเบียน

 

กำหนดการฝึกอบรม


 14.00 – 14.10 น.    สาเหตุในการยกเลิกใบอนุญาต/หนังสือรับรองการส่งออก-นำเข้าสินค้า
 14.10 – 14.20 น.    ขั้นตอนยกเลิกใบอนุญาต/หนังสือรับรองการส่งออก-นำเข้าสินค้า ด้วยระบบ Paperless
 14.20 – 14.30 น.    ตอบข้อซักถาม
* กําหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

 

ทั้งนี้ ผู้ประกอบที่ต้องการเข้าร่วมฝึกอบรมออนไลน์ ขอให้จัดเตรียม


 1. ติดตั้งและสมัครใช้งานโปรแกรม Zoom ในอุปกรณ์ที่จะใช้เข้าร่วมฝึกอบรม
 2. ควรศึกษาวิธีการใช้งานผ่านโปรแกรม Zoom ก่อนเข้าร่วมฝึกอบรม

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 0 2547 4830, 0 2547 4838 หรือ สายด่วน 1385

ประกาศ ณ วันที่ 4 สิงหาคม 2563


 กรมฯ ขอความร่วมมือผู้ประกอบการ

 

ตอบแบบสำรวจความพึงพอใจต่อการให้บริการของสำนักบริการการค้าต่างประเทศภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) รายละเอียดตาม link หรือ QR Code ด้านล่าง

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdZDA0NBvwTdpZZijMEUbt-qd1otGUGjgGds9Kd8OvUzVeJwg/viewform


ขอขอบคุณในความร่วมมือ

ประกาศ ณ วันที่ 8 กรกฎาคม 2563


ประกาศ

 

 • วันเสาร์ที่ 25 กรกฎาคม 2563 เปิด การให้บริการเฉพาะสาขาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิและรัชดาภิเษก สำหรับส่วนกลาง (สนามบินน้ำ) ปิด การให้บริการ
 • วันอาทิตย์ที่ 26 กรกฎาคม - วันอังคารที่ 28 กรกฎาคม 2563 ปิด การให้บริการของหน่วยงาน บก.ส่วนกลาง (สนามบินน้ำ) สาขาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิและรัชดาภิเษก เนื่องจากเป็นวันหยุดชดเชยวันสงกรานต์ และวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

                   
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02 511 3021-28, 02 134 0944 สายด่วน 1385

 

ประกาศ ณ วันที่ 10 กรกฎาคม 2563


 กรมการค้าต่างประเทศจัดฝึกอบรมออนไลน์ ผ่าน Zoom


                   ขอเชิญผู้ประกอบการสมัครเข้าร่วมฝึกอบรมออนไลน์ ด้วยโปรแกรม Zoom เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ผู้ประกอบการให้สามารถใช้บริการจากกรมฯ ได้รวดเร็ว และถูกต้อง ขอเชิญผู้ประกอบการสมัครเข้าร่วมฝึกอบรมออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom ในหัวข้อที่น่าสนใจ ดังนี้

 

หัวข้อ “กรอกข้อมูลให้ถูกต้องรับรองได้บัตร DFT”

 

วันพุธที่ 22 กรกฎาคม 2563 เวลา 14.00 น. -14.30 น.  เปิดรับจำนวน 40 คน


โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

 

ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมฝึกอบรมฯ โดย คลิ๊กที่นี้ เพื่อลงทะเบียน

 

กำหนดการฝึกอบรม


 14.00 – 14.10 น.    การเตรียมตัวก่อนยื่นคำขอมีบัตรประจำตัวผู้ส่งออก-นำเข้าสินค้า ของกรมการค้าต่างประเทศ
 14.10 – 14.20 น.    ขั้นตอนการกรอกคำขอมีบัตรประจำตัวผู้ส่งออก-นำเข้าสินค้า ของกรมการค้าต่างประเทศ
 14.20 – 14.30 น.    ตอบข้อซักถาม
* กําหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

 

ทั้งนี้ ผู้ประกอบที่ต้องการเข้าร่วมฝึกอบรมออนไลน์ ขอให้จัดเตรียม


 1. ติดตั้งและสมัครใช้งานโปรแกรม Zoom ในอุปกรณ์ที่จะใช้เข้าร่วมฝึกอบรม
 2. ควรศึกษาวิธีการใช้งานผ่านโปรแกรม Zoom ก่อนเข้าร่วมฝึกอบรม

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 0 2547 4830, 0 2547 4838 หรือ สายด่วน 1385

 

ประกาศ ณ วันที่ 16 กรกฎาคม 2563


กรมการค้าต่างประเทศจัดฝึกอบรมออนไลน์ ผ่าน Zoom


                   ขอเชิญผู้ประกอบการสมัครเข้าร่วมฝึกอบรมออนไลน์ ด้วยโปรแกรม Zoom เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ผู้ประกอบการให้สามารถใช้บริการจากกรมฯ ได้รวดเร็ว และถูกต้อง ขอเชิญผู้ประกอบการสมัครเข้าร่วมฝึกอบรมออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom ในหัวข้อที่น่าสนใจ ดังนี้

 

หัวข้อ “ใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ติดตั้งได้ด้วยตัวคุณ”

 

วันพุธที่ 15 กรกฎาคม 2563 เวลา 14.00 น. -14.30 น.  เปิดรับจำนวน 40 คน


โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

 

ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมฝึกอบรมฯ โดย คลิ๊กที่นี้ เพื่อลงทะเบียน

 

กำหนดการฝึกอบรม


 14.00 – 14.10 น.    สิ่งที่ต้องจัดเตรียมก่อนการติดตั้งใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ (Digital Certificate)
 14.10 – 14.20 น.    การติดตั้งใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ (Digital Certificate)
 14.20 – 14.30 น.    ตอบข้อซักถาม
* กําหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

 

ทั้งนี้ ผู้ประกอบที่ต้องการเข้าร่วมฝึกอบรมออนไลน์ ขอให้จัดเตรียม


 1. ติดตั้งและสมัครใช้งานโปรแกรม Zoom ในอุปกรณ์ที่จะใช้เข้าร่วมฝึกอบรม
 2. ควรศึกษาวิธีการใช้งานผ่านโปรแกรม Zoom ก่อนเข้าร่วมฝึกอบรม

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 0 2547 4830, 0 2547 4838 หรือ สายด่วน 1385

 

ประกาศ ณ วันที่ 8 กรกฎาคม 2563


 ประกาศ

 


                    กรมการค้าต่างประเทศ ปิดให้บริการออกหนังสือรับรองฯ และระบบงานอื่นๆ  ระหว่างวันเสาร์ที่ 18 - วันอาทิตย์ที่ 19 กรกฏาคม 2563  เนื่องจากกระทรวงพาณิชย์ จะดำเนินการตรวจสอบและบำรุงรักษาระบบไฟฟ้ากำลัง จึงทำให้ระบบไฟฟ้าภายในอาคารและระบบเครือข่ายไม่สามารถใช้งานได้ และจะเปิดให้บริการในวันจันทร์ที่ 20 กรกฎาคม 2563 เวลา 8.30 น. เป็นต้นไป

 

ประกาศ ณ วันที่ 3 กรกฎาคม 2563


ประกาศ

 

 • วันเสาร์ที่ 4 กรกฎาคม 2563 เปิด การให้บริการเฉพาะสาขาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิและรัชดาภิเษก สำหรับส่วนกลาง (สนามบินน้ำ) ปิด การให้บริการ
 • วันอาทิตย์ที่ 5 กรกฎาคม - วันอังคารที่ 7 กรกฎาคม 2563 ปิด การให้บริการของหน่วยงาน บก.ส่วนกลาง (สนามบินน้ำ) สาขาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิและรัชดาภิเษก เนื่องจากเป็นวันอาสาฬหบูชา วันเข้าพรรษาและวันหยุดชดเชยวันอาสาฬหบูชา

                   
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02 511 3021-28, 02 134 0944 สายด่วน 1385

 

ประกาศ ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 


กรมการค้าต่างประเทศจัดฝึกอบรมออนไลน์ ผ่าน Zoom


                    ขอเชิญผู้ประกอบการสมัครเข้าร่วมฝึกอบรมออนไลน์ ด้วยโปรแกรม Zoom เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ผู้ประกอบการให้สามารถใช้บริการจากกรมฯ ได้รวดเร็ว และถูกต้อง ขอเชิญผู้ประกอบการสมัครเข้าร่วมฝึกอบรมออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom ในหัวข้อที่น่าสนใจ ดังนี้

 

หัวข้อ “กรอกฟอร์ม E ให้ถูกกฎลดปัญหาการใช้สิทธิ"

วันพุธที่ 1 กรกฎาคม 2563 เวลา 14.00 น. -14.30 น.

เปิดรับจำนวน 40 คน


 โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมฝึกอบรมฯ โดย คลิ๊กที่นี้ เพื่อลงทะเบียน

 

กำหนดการฝึกอบรม
 14.00 – 14.10 น.    การกรอกคำขอหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า (ฟอร์ม E)
 14.10 – 14.20 น.    การค้นหากฎถิ่นกำเนิดสินค้าภายใต้ความตกลงเขตการค้าเสรี อาเซียน-จีน (ฟอร์ม E)
 14.20 – 14.30 น.    ตอบข้อซักถาม
* กําหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

 

ทั้งนี้ ผู้ประกอบที่ต้องการเข้าร่วมฝึกอบรมออนไลน์ ขอให้จัดเตรียม
 1. ติดตั้งและสมัครใช้งานโปรแกรม Zoom ในอุปกรณ์ที่จะใช้เข้าร่วมฝึกอบรม
 2. ควรศึกษาวิธีการใช้งานผ่านโปรแกรม Zoom ก่อนเข้าร่วมฝึกอบรม

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 0 2547 4830, 0 2547 4838 หรือ สายด่วน 1385

 

ประกาศ ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2563


กรมการค้าต่างประเทศจัดฝึกอบรมออนไลน์ ผ่าน Zoom

เรื่อง “ลงลายมือชื่อและตราประทับอิเล็กทรอนิกส์ (ESS) อย่างไรให้ผ่านฉลุย”

 


                    เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ผู้ประกอบการในการยื่นคำขอจดทะเบียนการลงลายมือชื่อและตราประทับอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Signature & Seal : ESS) ให้รองรับการออกหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า (Form D) ด้วยระบบ ESS ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2563 เป็นต้นไป ซึ่งการจดทะเบียนฯ  มีรายละเอียดและข้อมูลเชิงเทคนิคที่ผู้ประกอบการต้องทำความเข้าใจ จึงขอเชิญผู้ประกอบการสมัคร เข้าร่วมฝึกอบรมฯ เรื่อง “ลงลายมือชื่อและตราประทับอิเล็กทรอนิกส์ (ESS) อย่างไรให้ผ่านฉลุย”

 

ในวันพุธที่  17  มิถุนายน  2563 เวลา 14.00 น. – 14.30 น.
(จำนวน 20 คน)
"โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย”

 


ทั้งนี้ ผู้ประกอบที่ต้องการเข้าร่วมฝึกอบรมออนไลน์ ขอให้จัดเตรียม

 • ติดตั้งและสมัครใช้งานโปรแกรม Zoom ในอุปกรณ์ที่จะใช้เข้าร่วมฝึกอบรม
 • ควรศึกษาวิธีการใช้งานผ่านโปรแกรม Zoom ก่อนเข้าร่วมฝึกอบรม

 

กำหนดการฝึกอบรม


 14.00 – 14.10 น.   การเตรียมรูปภาพลายเซ็นและตราประทับบริษัท
 14.10 – 14.20 น.   การจดทะเบียนการลงลายมือชื่อและตราประทับอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Signature and Seal : ESS)
 14.20 – 14.30 น.   ตอบข้อซักถาม
* กําหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

 

หมายเหตุ

 1. ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมฝึกอบรมฯ โดย คลิ๊กที่นี้ เพื่อลงทะเบียน
 2. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 0 2547 4830, 0 2547 4838 หรือ สายด่วน 1385

 

ประกาศ ณ วันที่ 12 มิถุนายน 2563


 ประกาศ ! กำหนดการใช้งาน Form D ด้วยระบบ ESS


                    ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2563 เป็นต้นไป กรมฯ จะปิดระบบ Digital Signature (DS) สำหรับการยื่นขอ Form D (ATIGA) และให้บริการด้วยระบบ Electronic Signature and Seal (ESS) เพื่อรองรับระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการออกหนังสือรับรองฯ (OCP) ที่ปรับปรุงใหม่


ผู้ประกอบการดำเนินการ ดังนี้

 • ผู้ประกอบการที่ยื่นขอ Form D ด้วยระบบ DS ต้องมารับฟอร์มให้แล้วเสร็จภายในวันจันทร์ที่ 31 สิงหาคม 2563 ก่อนเวลา 16.00 น. เท่านั้น
 • วันจันทร์ที่ 31 สิงหาคม 2563 เวลา 20.00 น. ปิดการใช้งานระบบการให้บริการออกหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าเพื่อปรับระบบฯ Form D ให้รองรับการใช้งานด้วยระบบ ESS และเริ่มใช้งานระบบฯ ได้ในวันอังคารที่ 1 กันยายน 2563 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป
 • การยื่น Form D ด้วยรูปแบบของไฟล์ XML สามารถดาวน์โหลดไฟล์ Schema Form D ที่มีการเปลี่ยนแปลงได้ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 เป็นต้นไป คลิกที่นี่ (ติดต่อสอบถามทาง email: prayut@nti.co.th) 
 • ก่อนการใช้งานระบบ ESS ผู้ประกอบการต้องจดทะเบียนการใช้งานกับกรมฯ โดยสามารถศึกษาขั้นตอนการจดทะเบียนฯ คลิกที่นี่ ทั้งนี้ ผู้ที่เคยจดทะเบียนฯ เพื่อใช้งานกับฟอร์ม 6 ประเภทแล้ว (Form JTEPA, Form FTA (Thai-Australia), Form AANZ, Form AJ, Form AK และ Form AHK) ไม่ต้องดำเนินการใหม่
 • ศึกษาแนวปฏิบัติการใช้งานระบบฯ Form D ภายใต้ OCP ที่ปรับปรุงใหม่ คลิกที่นี่
 • สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 0 2547 4830, 0 2547 4838, 0 2547 4827 และสายด่วน 1385

ประกาศ ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563

ปรับปรุงข้อมูล ณ วันที่ 1 มิถุนายน 2563


ประกาศ


สำนักบริการการค้าต่างประเทศ ส่วนกลาง (สนามบินน้ำ)  สาขาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ และรัชดาฯ
ปิดให้บริการในวันพุธที่ 3 มิถุนายน 2563 เนื่องจากเป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณพระบรมราชินี 

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02 511 3021 - 28, 02 134 0944 สายด่วน 1385

 

ประกาศ ณ วันที่ 29 พฤษภาคม 2563


 

ประกาศ ! การใช้งาน Form C/O ทั่วไป ด้วยระบบ DS


กรมฯ จะยกระดับการให้บริการออกหนังสือรับรองฯ Form C/O ทั่วไปโดยจะทำการปิดระบบ EDI และเปิดให้บริการด้วยระบบ Digital Signature (DS) เพียงอย่างเดียว


ขอให้ผู้ประกอบการเตรียมความพร้อมด้านอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ให้พร้อมใช้งานระบบ Digital Signature (DS) และดำเนินการขอใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ (Digital Certificate : DC)ให้เรียบร้อย โดยศึกษาขั้นตอนการใช้งานระบบฯ คลิกที่นี่ สำหรับผู้ที่เคยใช้งานระบบ DS กับหนังสือรับรองฯ ประเภทอื่นแล้วไม่ต้องดำเนินการใหม่


ทั้งนี้ กำหนดการให้บริการดังกล่าว กรมฯ จะแจ้งให้ทราบในภายหลัง

 

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 0 2547 4830, 0 2547 4838, 0 2547 4827 , 0 2547 4810 และสายด่วน 1385

 

ประกาศ ณ วันที่ 20 พฤษภาคม 2563


  ประกาศ !

 

สำนักบริการการค้าต่างประเทศส่วนกลาง (สนามบินน้ำ) สาขาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิและรัชดาฯ

 

ปิดให้บริการวันจันทร์ที่ 4 พฤษภาคม 2563 เนื่องจากเป็นวันฉัตรมงคล
ปิดให้บริการวันพุธที่ 6 พฤษภาคม 2563 เนื่องจากเป็นวันวิสาขบูชา
ปิดให้บริการวันจันทร์ที่ 11 พฤษภาคม 2563 เนื่องจากเป็นวันพืชมงคล

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัทพ์ 02 511 3021-28, 02 134 0944 สายด่าน 1385

ประกาศ ณ วันที่ 4 พฤษภาคม 2563


ประกาศ


สำนักบริการการค้าต่างประเทศ ส่วนกลาง (สนามบินน้ำ)  สาขาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ และรัชดาภิเษก
เปิดให้บริการตามปกติ ในวันที่ 13 - 15 เมษายน 2563 

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้หน่วยงานให้บริการ หรือหมายเลขโทรศัพท์ 02 511 3021 - 28, 02 134 0944 สายด่วน 1385
 

ประกาศ ณ วันที่ 7 เมษายน 2563


ประกาศ


สำนักบริการการค้าต่างประเทศ ส่วนกลาง (สนามบินน้ำ)  สาขาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ และรัชดาฯ
ปิดให้บริการวันจันทร์ที่ 6 เมษายน 2563 เนื่องจากเป็นวันจักรี

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้หน่วยงานให้บริการ หรือหมายเลขโทรศัพท์ 02 511 3021 - 28, 02 134 0944 สายด่วน 1385
 

ประกาศ ณ วันที่ 1 เมษายน 2563


 ประกาศ

 

                    สำนักบริการการค้าต่างประเทศ สาขาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิและรัชดาฯ ปิดให้บริการในเสาร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2563 และวันจันทร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2563 เนื่องจากเป็นวันมาฆบูชาและวันหยุดชดเชยวันมาฆบูชา

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02 511 3021-28, 02 134 0944 สายด่วน 1385

 

ประกาศ ณ วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563


 

กรมฯ ขอความร่วมมือผู้ประกอบการ

 

ตอบแบบสำรวจความคิดเห็นการขอใช้สิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากรภายใต้ e-Form D เพื่อนำข้อมูลที่ได้รับไปปรับปรุง พัฒนา ให้การใช้สิทธิพิเศษได้รับความสะดวก รวดเร็ว ตรงตามความต้องการและลดปัญหา อุปสรรคทางการค้าของผู้ประกอบการต่อไป รายละเอียดตาม link ด้านล่าง

 

https://www.surveymonkey.com/r/TraderSurvey20Jan2020

 

ขอขอบคุณในความร่วมมือ

 

ประกาศ ณ วันที่ 22 มกราคม 2563


ประกาศ

หน่วยงานให้บริการออกหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า สาขาสุวรรณภูมิ
ไม่สามารถให้บริการได้ เนื่องจากระบบเครือข่ายของกระทรวงฯ
สำหรับสาขาสาขาสุวรรณภูมิขัดข้อง

ดังนั้นผู้ประกอบการที่มีความประสงค์จะขอหนังสือรับรองฯ เร่งด่วน
ให้สั่งพิมพ์งานได้ ณ หน่วยให้บริการฯ สาขา สนามบินน้ำ หรือ รัชดา เป็นการชั่วคราว
 

ประกาศ ณ วันที่ 21 มกราคม 2563


 

กรมการค้าต่างประเทศขอเชิญเข้าร่วม
 กิจกรรมสัมพันธ์ “Happy Customer Hours” ครั้งที่ 1/2563

           

โดยมีการจัดคลินิกให้คำปรึกษา แนะนำเกี่ยวกับการออกหนังสือสำคัญการส่งออก-นำเข้าสินค้า และการพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างเจ้าหน้าที่ และผู้รับบริการ

 วันพุธที่ 29 มกราคม 2563
เวลา 14.00 - 15.30 น. 
ณ ชั้น 3 สำนักบริการการค้าต่างประเทศ อาคารกรมการค้าต่างประเทศ


ผู้ที่สนใจเข้าร่วมฯ สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม โดยคลิกที่นี่ เพื่อลงทะเบียน
 

ประกาศ ณ วันที่ 16 มกราคม 2563


 ประกาศ

                   

                    สำนักบริการการค้าต่างประเทศ ส่วนกลาง (สนามบินน้ำ)  สาขาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิและรัชดาฯ ปิดให้บริการตั้งแต่วันเสาร์ที่ 28 ธันวาคม 2562 - วันพุธที่ 1 มกราคม 2563  เนื่องจากเป็นวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษและเป็นวันสิ้นปี/วันขึ้นปีใหม่

                    ทั้งนี้ กรมจะปิดระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ ในวันและเวลาดังกล่าว และจะเปิดระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ 1 มกราคม 2563 เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป

                   

                    สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02 511 3021 - 28, 02 134 0944 สายด่วน 1385

ประกาศ ณ วันที่ 2 ธันวาคม 2562 

ปรับปรุงข้อความ ณ วันที่ 27 ธันวาคม 2562 


ประกาศ

                   

                    สำนักบริการการค้าต่างประเทศ ส่วนกลาง (สนามบินน้ำ)  สาขาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิและรัชดาฯ ขยายเวลาการเปิดให้บริการจนถึงเวลา 18.30 น. เป็นเวลา 5 วัน ตั้งแต่วันที่ 23-27 ธันวาคม 2562

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02 511 3021-28, 02 134 0944 สายด่วน 1385

ประกาศ ณ วันที่ 23 ธันวาคม 2562


 

ประกาศ

 

 1. สำนักบริการการค้าต่างประเทศ ส่วนกลาง (สนามบินน้ำ)  สาขาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิและรัชดาฯ ปิดให้บริการในวันพฤหัสบดีที่ 5 ธันวาคม 2562 เนื่องจากเป็นวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และวันพ่อแห่งชาติ
 2. สำนักบริการการค้าต่างประเทศ ส่วนกลาง (สนามบินน้ำ)  สาขาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิและรัชดาฯ ปิดให้บริการในวันอังคารที่ 10 ธันวาคม 2562 เนื่องจากเป็นวันรัฐธรรมนูญ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02 511 3021-28, 02 134 0944 สายด่วน 1385

 

ประกาศ ณ วันที่ 3 ธันวาคม 2562 


 กรมการค้าต่างประเทศจัดฝึกอบรม

 เรื่อง “เปิดปฏิบัติการรุกตลาดการค้าด้วยนวัตกรรมดิจิทัล”
**ปิดรับสมัคร**

 

                    เพื่อเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสาร และเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจแก่ผู้ประกอบการในการใช้งานระบบงานบริการทางอิเล็กทรอนิกส์ของกรมฯ ชี้แจงกฎ ระเบียบปฏิบัติที่มีการปรับปรุง เปลี่ยนแปลง และทำความเข้าใจแนวปฏิบัติที่ถูกต้อง จึงขอเชิญผู้ประกอบการสมัครเข้าร่วมฝึกอบรม เรื่อง “เปิดปฏิบัติการรุกตลาดการค้าด้วยนวัตกรรมดิจิทัล”

 

 วันอังคารที่  26  พฤศจิกายน  2562 เวลา 08.30 น. – 17.00 น.

ณ  ห้องชลาลัย  ชั้น 4 โรงแรม ชลจันทร์ พัทยา บีช รีสอร์ท จังหวัดชลบุรี

 

“โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย”

 

หมายเหตุ :   1Download กำหนดการ

                    3.  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 02 547 4830, 02 547 4838

ประกาศ ณ วันที่ 25 พฤศจิกายน 2562


ประกาศ

 

สำนักบริการการค้าต่างประเทศ เปิดให้บริการปกติ ในวันที่ 4-5 พฤศจิกายน 2562
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 0 2547 4830, 0 2547 4838

 

ประกาศ ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562


 

กรมการค้าต่างประเทศ

จัดกิจกรรมการคัดเลือกเจ้าหน้าที่ที่มีคุณธรรมทางด้านจิตอาสาภายใต้หัวข้อ “การบริการดุจญาติมิตร” เพื่อนำความคิดเห็นของท่าน มาสรุปผลการคัดเลือกเจ้าหน้าที่ผู้มีคุณธรรมจริยธรรมด้านจิตอาสาและให้บริการดีเด่นของสำนักบริการการค้าต่างประเทศ

ผู้มาติดต่อขอรับบริการและเจ้าหน้าที่สามารถร่วมลงคะแนนคัดเลือก คลิกที่นี้

ประกาศ ณ วันที่ 15 ตุลาคม 2562


กรมการค้าต่างประเทศ

จัดกิจกรรม"คลีนิกฟอร์ม E"

 

                    กองสิทธิประโยชน์ทางการค้า กรมการค้าต่างประเทศ จัดกิจกรรม "คลีนิกฟอร์ม E" เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจให้กับผู้ประกอบการเกี่ยวกับแนวปฏิบัติในการออกหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า (Operational Certifcation Procedure: OCP) Form E ภายใต้กรอบอาเซียน - จีน (ACFTA Upgrading Protocol) ที่มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2562

 

ในวันที่ 31 ตุลาคม 2562 เวลา 14.00 น. - 16.00 น. ณ ห้องประชุมกองสิทธิประโยชน์ทางการค้า ชั้น 14 จำนวนจำกัด 10 ที่นั่ง/ครั้ง

 
ขณะนี้กิจกรรม "คลินิกฟอร์ม E" ทั้ง มีผู้สมัครครบเต็มจำนวนแล้ว ผู้ที่สนใจโปรดติดตามกิจกรรมในรอบต่อไป

 

ทั้งนี้สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 0 2547 4819 และสายด่วน 1385


ประกาศ ณ วันที่ 15 ตุลาคม 2562


 ประกาศ

 

 1. บก.สนามบินน้ำ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิและรัชดาฯ ปิดให้บริการในวันจันทร์ที่ 14 ตุลาคม 2562 เนื่องจากเป็นวันหยุดชดเชยวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
 2. บก.สนามบินน้ำ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิและรัชดาฯ ปิดให้บริการในวันพุธที่ 23 ตุลาคม 2562 เนื่องจากเป็นวันปิยมหาราช

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02 511 3021-28, 02 134 0944 สายด่วน 1385

 

ประกาศ ณ วันที่ 10 ตุลาคม 2562


 กรมการค้าต่างประเทศ

จัดกิจกรรม"คลีนิกฟอร์ม E"

 

                    กองสิทธิประโยชน์ทางการค้า กรมการค้าต่างประเทศ จัดกิจกรรม "คลีนิกฟอร์ม E" เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจให้กับผู้ประกอบการเกี่ยวกับแนวปฏิบัติในการออกหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า (Operational Certifcation Procedure: OCP) Form E ภายใต้กรอบอาเซียน - จีน (ACFTA Upgrading Protocol) ที่มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2562

 

ในวันที่ 10 และ 30 ตุลาคม 2562 เวลา 14.00 น. - 16.00 น. ณ ห้องประชุมกองสิทธิประโยชน์ทางการค้า ชั้น 14 จำนวนจำกัด 10 ที่นั่ง/ครั้ง

 

ขณะนี้กิจกรรม "คลินิกฟอร์ม E" ทั้ง 2 รอบ มีผู้สมัครครบเต็มจำนวนแล้ว ผู้ที่สนใจโปรดติดตามกิจกรรมในรอบต่อไป

 

ทั้งนี้สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 0 2547 4819 และสายด่วน 1385


ประกาศ ณ วันที่ 8 ตุลาคม 2562


กรมการค้าต่างประเทศ

จัดกิจกรรม"คลีนิกฟอร์ม E"

 

                    กองสิทธิประโยชน์ทางการค้า กรมการค้าต่างประเทศ จัดกิจกรรม "คลีนิกฟอร์ม E" เพื่อให้ความรู้และตอบปัญหา/ข้อซักถามของผู้ประกอบการเกี่ยวกับแนวปฏิบัติในการออกหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า (Operational Certifcation Procedure: OCP) Form E ภายใต้กรอบอาเซียน - จีน (ACFTA Upgrading Protocol) ที่มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2562

 

ในวันที่ 19 และ 26 กันยายน 2562 เวลา 14.00 น. - 15.00 น. ณ ห้องประชุมกองสิทธิประโยชน์ทางการค้า ชั้น 14 จำนวนจำกัด 10 ที่นั่ง/ครั้ง

 

ขณะนี้กิจกรรม "คลินิกฟอร์ม E" ทั้ง 2 รอบ มีผู้สมัครครบเต็มจำนวนแล้ว ผู้ที่สนใจโปรดติดตามกิจกรรมในรอบต่อไป

 

ทั้งนี้สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 0 2547 4819 และสายด่วน 1385


ประกาศ ณ วันที่ 17 กันยายน 2562


 

ประกาศ

ด้วยกรมการค้าต่างประเทศจะดำเนินการปรับปรุงระบบการให้บริการหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า จึงขอปิดการให้บริการฯ ตั้งแต่วันเสาร์ที่ 7 กันยายน 2562 เวลา 08.00 น. ถึงวันจันทร์ที่ 9 กันยายน 2562 เวลา 8.00 น. (ให้บริการตามปกติ)
   
จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ประกาศ ณ วันที่ 5 กันยายน 2562 


 

 

กรมการค้าต่างประเทศขอเชิญเข้าร่วม
 กิจกรรมสัมพันธ์ “Happy Customer Hours” ครั้งที่ 3/2562

           

โดยมีการจัดคลีนิกให้คำปรึกษา แนะนำเกี่ยวกับการออกหนังสือสำคัญการส่งออก-นำเข้าสินค้า และการพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างเจ้าหน้าที่ และผู้บริการ คลิ๊กลงทะเบียน

 

วันอังคารที่ 17 กันยายน 2562 เวลา 14.00 - 15.30 น. 
ณ ชั้น 3 สำนักบริการการค้าต่างประเทศ อาคารกรมการค้าต่างประเทศ
(Download กำหนดการ)
 

     - สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 02-547-4838

ประกาศ ณ วันที่ 29 สิงหาคม 2562 


 

 ประกาศ

 

                    "หน่วยงานออกหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า สาขาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ และรัชดาฯ ปิดให้บริการออกหนังสือรับรองฯ ในวันเสาร์ที่ 7 กันยายน 2562 เนื่องจากเข้าร่วมฝึกอบรม/สัมมนาเจ้าหน้าที่ เรื่อง "การบริการ และการทำงานเป็นทีม" ณ โรงแรมริชมอนด์ จังหวัดนนทบุรี

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02 511 3021 - 28, 02 134 0944 สายด่วน 1385

  

ประกาศ ณ วันที่ 21 สิงหาคม 2562 


   ประกาศ

 

 1. กรมการค้าต่างประเทศ ปิดระบบการให้บริการออกหนังสือรับรองฯ และระบบงานอื่น ๆ ในวันเสาร์ที่ 17 สิงหาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 15.00 น. เป็นต้นไป และเปิดให้บริการในวันอาทิตย์ที่ 18 สิงหาคม 2562 เวลา 20.00 น. เนื่องจากกระทรวงฯ ดับกระแสไฟฟ้าเพื่อตรวจสอบและบำรุงรักษาระบบไฟฟ้ากำลัง
 2. วันเสาร์ที่ 17 สิงหาคม 2562 หน่วยงานให้บริการออกหนังสือรับรองฯ สาขาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ และรัชดาภิเษก จะเปิดให้บริการตั้งแต่เวลา 8.30 – 15.00 น. เนื่องจากปิดระบบการให้บริการฯ ตามข้อ 1 ขออภัยในความไม่สะดวก มา ณ ที่นี้ด้วย

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02-547-4830, 02-547-4838, 02-547-4810 สายด่วน 1385

  

ประกาศ ณ วันที่ 15 สิงหาคม 2562 


 ประกาศ

 

 1. บก.สนามบินน้ำ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิและรัชดาฯ ปิดให้บริการในวันจันทร์ที่ 12 สิงหาคม 2562 เนื่องจากเป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและวันแม่แห่งชาติ
 2. บก.ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิและรัชดาฯ ปิดให้บริการในวันเสาร์ที่ 24 สิงหาคม 2562 เพื่อให้เจ้าหน้าที่เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฎิบัติการ เรื่อง "การขับเคลื่อนแผนปฎิบัติราชการของกรมฯ ให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ตามยุทธศาสตร์" ณ โรงแรมเดอะรีเจ้นท์ ชะอำ บีช รีสอร์ท จังหวัดเพชรบุรี

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02 511 3021-28, 02 134 0944 สายด่วน 1385

 

ประกาศ ณ วันที่ 1 สิงหาคม 2562 


 ประกาศ

 

 1. บก.สนามบินน้ำ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิและรัชดาฯ ปิดให้บริการในวันจันทร์ที่ 12 สิงหาคม 2562 เนื่องจากเป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและวันแม่แห่งชาติ
 2. บก.ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิและรัชดาฯ ปิดให้บริการในวันเสาร์ที่ 24 สิงหาคม 2562 เพื่อให้เจ้าหน้าที่เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฎิบัติการ เรื่อง "การขับเคลื่อนแผนปฎิบัติราชการของกรมฯ ให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ตามยุทธศาสตร์" ณ โรงแรมเดอะรีเจ้นท์ ชะอำ บีช รีสอร์ท จังหวัดเพชรบุรี

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02 511 3021-28, 02 134 0944 สายด่วน 1385

 

ประกาศ ณ วันที่ 1 สิงหาคม 2562 


  

ประกาศด่วนที่สุด

ขอเลื่อนการออกหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า Form e ใหม่ จากวันที่ 1 สิงหาคม 2562 ไปก่อน ทั้งนี้กรมฯ จะแจ้งกำหนดวันประกาศใช้งานให้ทราบต่อไป 

กรมฯ ต้องขออภัยมา ณ ที่นี้   


 

ประกาศ ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2562


ประกาศ

กรมฯ จะทำการปิดระบบการให้บริการออกหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า

ในวันพุธที่ 31 กรกฎาคม 2562 เวลา 20.00 น.
และจะเริ่มใช้งานได้ในวันพฤหัสบดีที่ 1 สิงหาคม 2562 เวลา 8.00 น. เป็นต้นไป

เพื่อปรับระบบการออกหนังสือรับรองฯ Form E ตามความตกลงเขตการค้าเสรีอาเซียน-จีน (ACFTA) ให้รองรับพิกัดศุลกากรฉบับปี 2017 (HS 2017) 

ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
 

ประกาศ ณ วันที่ 25 กรกฎาคม 2562


 

ประกาศ

                         "สำนักบริการการค้าต่างประเทศ ส่วนกลาง (สนามบินน้ำ) สาขาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิและรัชดาฯ ปิดให้บริการในวันจันทร์ที่ 29 กรกฎาคม 2562 เนื่องจากเป็นวันหยุดชดเชยวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 "

                         สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02 511 3021-28, 02 134 0944 สายด่วน 1385
  

ประกาศ ณ วันที่ 18 กรกฎาคม 2562

 


 

  

ประกาศ

 

                         "สำนักบริการการค้าต่างประเทศ ส่วนกลาง (สนามบินน้ำ) สาขาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิและรัชดาฯ ปิดให้บริการ 2 วัน ตั้งแต่วันที่ 16 - 17 กรกฎาคม 2562 เนื่องจากเป็นวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา"

 

                         สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02 511 3021-28, 02 134 0944 สายด่วน 1385

   

ประกาศ ณ วันที่ 10 กรกฎาคม 2562


 

ประกาศ ! กำหนดการใช้งานระบบฯ Form E ใหม่ ภายใต้พิกัดศุลกากร HS 2017

 

 

ตั้งแต่วันที่ 1  สิงหาคม  2562 เป็นต้นไป การออกหนังสือรับรองฯ Form E ตามความตกลงเขตการค้าเสรีอาเซียน-จีน (ACFTA) กรมฯ ได้ปรับระบบฯ ให้รองรับพิกัดศุลกากรฉบับปี 2017 (HS 2017) เท่านั้น อย่างไรก็ดี สามารถใช้ผลต้นทุนเดิมได้จนกว่าจะหมดอายุ กรณี HS 2017 ไม่ต่างจาก HS 2012 (เดิม) และกฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าไม่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม
  
ซึ่งหากกฎฯ เปลี่ยน ต้อง ยื่นตรวจต้นทุนใหม่ทันที สามารถศึกษาเพิ่มเติมจาก link ด้านล่าง
 1. ตารางการลดภาษีนำเข้าของแต่ละประเทศสมาชิก
   -
  จีน
   -
  ฟิลิปปินส์
   -
  มาเลเซีย
   -
  บรูไน
   -
  สิงคโปร์
   -
  อินโดนีเซีย
   -
  กัมพูชา
   -
  เมียนมา
   -
  ลาว
 2.  ระเบียบปฏิบัติฯ (Operational Certification Procedure)
 3.  กฎว่าด้วยแหล่งกำเนิดสินค้า(Rules of Origin)
 4.  (กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้า แบบ Product Specific Rule)
 5.  Form E ใหม่

 

 • ไม่สามารถคัดลอก (Copy) Form E จากระบบฯ เดิมมาใช้กับระบบฯ ใหม่ได้  

 •  การยื่นผ่านระบบ Digital Signature รูปแบบของไฟล์ XML สามารถดาวน์โหลดไฟล์ Schema Form E ที่มีการเปลี่ยนแปลงได้ตั้งแต่วันที่ 21 มิถุนายน 2562 เป็นต้นไป คลิกรายละเอียด (ติดต่อสอบถามทาง email: )  

 •  ผู้ประกอบการที่ยื่นขอ Form E ภายใต้ HS 2012 ต้องมารับ Form E ภายในวันพุธที่ 31 กรกฎาคม 2562 ก่อนเวลา 16.00 น. เท่านั้น

 •  สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 0 2547 4830, 0 2547 4838, 0 2547 4827 และสายด่วน 1385

 

 

ประกาศ ณ วันที่ 20 มิถุนายน 2562


 

ประกาศ

 

                         ปิดระบบการให้บริการออกหนังสือสำคัญการส่งออก-นำเข้าสินค้า วันอาทิตย์ที่ 2 มิถุนายน 2562 เนื่องด้วยกรมการค้าต่างประเทศจะดำเนินการปรับปรุงอุปกรณ์เครือข่ายในวันอาทิตย์ที่ 2 มิถุนายน 2562 เวลา 08.30 - 18.00 น.

 

                         สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02 511 3021-28, 02 134 0944 สายด่วน 1385

 

ประกาศ ณ วันที่ 28 พฤษภาคม 2562


 

ประกาศ

 

                         "สำนักบริการการค้าต่างประเทศ ส่วนกลาง (สนามบินน้ำ) สาขาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิและรัชดาฯ ปิดให้บริการในวันจัทร์ที่ 3 มิถุนายน 2562 เนื่องจากเป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณพระบรมราชินี"

 

                         สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02 511 3021-28, 02 134 0944 สายด่วน 1385

 

ประกาศ ณ วันที่ 28 พฤษภาคม 2562 


ประกาศ

 

                         "หน่วยงานออกหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า สาขาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิและรัชดาฯ ปิดให้บริการในวันเสาร์ที่ 18 พฤษภาคม 2562 และวันจันทร์ที่ 20 พฤษภาคม 2562 เป็นเวลา 2 วัน เนื่องจากเป็นวันวิสาขบูชา และวันหยุดชดเชยวันวิสาขบูชา"

 

                         สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02 511 3021-28, 02 134 0944 สายด่วน 1385

 

ประกาศ ณ วันที่ 17 พฤษภาคม 2562

 


กรมการค้าต่างประเทศขอเชิญเข้าร่วม กิจกรรมสัมพันธ์

“Happy Customer Hours” ครั้งที่ 2/2562


           เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ และผู้รับบริการขอหนังสือสำคัญการส่งออก-นำเข้าสินค้า โดยมีการพบปะ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ข้อมูล และให้คำปรึกษาแนะนำ


ในวันพุธที่ 29 พฤษภาคม 2562 เวลา 14.00 - 15.30 น. 
ณ หน่วยให้บริการของสำนักบริการการค้าต่างประเทศ สาขาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
(Download กำหนดการ)  ลงทะเบียนคลิ๊กที่นี่

     - สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สายด่วน 1385 
     - ผู้เข้ารับการสัมมนาไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น (ทั้งนี้หากจำนวนผู้สมัครมากกว่าที่กำหนดขอสงวงสิทธิสำหรับผู้ที่แจ้งภายในระยะเวลาที่กำหนด)

 

ประกาศ ณ วันที่ 14 พฤษภาคม 2562


ประกาศ

 

"หน่วยงานออกหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า สาขาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ และรัชดาฯ ปิดให้บริการในวันพฤหัสบดีที่ 9 พฤษภาคม 2562 เนื่องจากตรงกับวันพืชมงคล"

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02 511 3021-28, 02 134 0944 สายด่วน 1385

 

ประกาศ ณ วันที่ 8 พฤษภาคม 2562 


ประกาศ

 

"หน่วยงานออกหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า สาขาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ และรัชดาฯ ปิดให้บริการ 3 วัน ตั้งแต่วันที่ 4-6 พฤษภาคม 2562 เนื่องจากเป็นวันพระราชพิธีบรมราชาภิเษกสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร"

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02 511 3021-28, 02 134 0944 สายด่วน 1385

 

ประกาศ ณ วันที่ 1 พฤษภาคม 2562


 

ประกาศ!

"หน่วยงานออกหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า สาขาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ และรัชดาฯ ปิดให้บริการ 3 วัน ตั้งแต่วันที่ 6 - 8 เมษายน 2562 เนื่องจากเป็นวันจักรีและวันหยุดชดเชย สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02 511 3021-28, 02 134 0944 สายด่วน 1385"

 

ประกาศ ณ วันที่ 3 เมษายน 2562


 

 ประกาศ!

 

"หน่วยงานออกหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า สาขาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ และรัชดาฯ ปิดให้บริการออกหนังสือรับรองฯ เป็นเวลา 5 วัน ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 12-16 เมษายน 2562 เนื่องจากเป็นวันหยุดต่อเนื่องเทศกาลสงกรานต์"

                   
                    สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02 511 3021-28, 02 134 0944 สายด่วน 1385

 

ประกาศ ณ วันที่ 20 มีนาคม 2562


 ประกาศ!

 

ปิดให้บริการออกหนังสือรับรองฯ ในวันเสาร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2562

            เนื่องจากเข้าร่วมสัมมนาโครงการ "CSR พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม สร้างพลังบวกในการบริการ" ระหว่างวันที่ 9-10 กุมภาพันธ์ 2562 ณ จังหวัดเพชรบุรีสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หน่วยงานให้บริการ หรือหมายเลขโทรศัพท์ 0 2511 3021-28, 0 2134 0944 หรือสายด่วน 1385

ประกาศ ณ วันที่ 22 มกราคม 2562


 

กรมการค้าต่างประเทศขอเชิญเข้าร่วมฝึกอบรม หลักสูตร
ประกาศ ณ วันที่ 31 มกราคม 2562


 

กรมการค้าต่างประเทศขอเชิญเข้าร่วม

 

"กิจกรรมสัมพันธ์ “Happy Customer Hours” ครั้งที่ 1/2562"


    
        โดยมีการประกาศเจตนารมณ์ในการเป็นหน่วงานพาณิชย์คุณธรรมของสำนักบริการการค้าต่างประเทศ และมีการจัดคลินิกให้คำปรึกษา แนะนำเกี่ยวกับการออกหนังสือสำคัญการส่งออก – นำเข้าสินค้า และการพบปะ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างผู้บริหาร เจ้าหน้าที่และผู้รับบริการ

 

ในวันอังคารที่ 29 มกราคม 2562 เวลา 14.00 - 15.30 น.


ณ หน่วยให้บริการของสำนักบริการการค้าต่างประเทศ สาขารัชดาภิเษก
ผู้ที่สนใจเข้าร่วมฯ สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม
โดยคลิกที่นี่

ประกาศ ณ วันที่ 15 มกราคม 2562  !!!ประกาศ!!!

หน่วยงานออกหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า
"สาขาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ และรัชดาฯ"
ปิดให้บริการออกหนังสือรับรองฯ
ในวันเสาร์ที่ 29 ธันวาคม 2561 ถึง
วันอังคารที่ 1 มกราคม 2562 เนื่องจากเป็นช่วง
วันหยุดต่อเนื่องเทศกาลปีใหม่

    สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หน่วยงานให้บริการ หรือหมายเลขโทรศัพท์ 02 511 3021 - 28 , 02 134 0944 สายด่วน 1385

 

 

ประกาศ ณ วันที่ 19 ธันวาคม 2561


!!! ประกาศ !!!

 

                    กรมการค้าต่างประเทศ จะทำการปรับปรุงระบบให้บริการออกหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า  ในวันเสาร์ที่ 1 ธันวาคม 2561 เวลา 22.00 - วันอาทิตย์ที่ 2 ธันวาคม 2561 เวลา 06.00 น. ทั้งนี้ การปรับปรุงดังกล่าวกรมฯ มิได้ปิดระบบ  แต่จะมีผลให้การทำงานของระบบช้าลง  หากมีผู้เข้าใช้งานในช่วงวันและเวลาดังกล่าว

                    จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

 

 ประกาศ ณ วันที่ 29 พฤศจิกายน 2561

 


 ประกาศ!

 

         กรมฯ อยู่ระหว่างปรับปรุงการให้บริการออกหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า Form D ASW ด้วยระบบ Digital Signature อาจทำให้การขอรับบริการบางช่วงเวลามีความล่าช้า จึงขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้

 

 ประกาศ ณ วันที่ 16 พฤศจิกายน 2561

 


 

ประกาศ! 

 

สำนักบริการการค้าต่างประเทศ แนวปฏิบัติการขอหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า Form D ASW คลิกที่นี่  

 
 
ประกาศ ณ วันที่ 2 พฤศจิกายน 2561

 


 กรมการค้าต่างประเทศขอเชิญเข้าร่วมฝึกอบรม เรื่อง

"ทำไมต้อง e-Form D ASW"
 

ในวันศุกร์ที่  16  พฤศจิกายน  2561 เวลา 08.30 – 17.00 น. 
ณ ห้องแกรนด์ คอนเวนชั่นฮอล์ บี ชั้น 8 โรงแรม ลี การ์เดนส์ พลาซ่า หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา  

 
ลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนา | กำหนดการสัมมนา

     - สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 02 547 4830, 02 547 4838 หรือ สายด่วน 1385
     - ผู้เข้ารับการฝึกอบรมไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
 
หมายเหตุ : ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้าร่วมสัมมนาด้านล่างแบบลงทะเบียน (สามารถตรวจสอบรายชื่อภายใน 1-2 วันทำการ)
 

 
ประกาศ ณ วันที่ 29 ตุลาคม 2561

   
 
ปิดให้บริการออกหนังสือรับรองฯ วันที่ 28 ตุลาคม 2561 หน่วยงานออกหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า

 

หน่วยงานออกหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า

ปิดให้บริการออกหนังสือรับรองฯ วันที่ 28 ตุลาคม 2561 

เนื่องด้วยกรมการค้าต่างประเทศจะดำเนินการปรับปรุงอุปกรณ์เครือข่ายในวันอาทิตย์ที่ 28 ตุลาคม 2561 เวลา 09.00 - 16.30 น.

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่หน่วยงานให้บริการหรือหมายเลขโทรศัพท์ 02 511 3021-28, 02 134 0944 สายด่วน 1385

 

ประกาศ ณ วันที่ 26 ตุลาคม 2561

 


 


ประกาศ
 

หน่วยงานออกหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า  สุวรรณภูมิ และรัชดาฯ
 

ปิดให้บริการออกหนังสือรับรองฯ วันที่ 13 ตุลาคม 2561
และวันที่ 15 ตุลาคม 2561

 

เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9
 
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่หน่วยงานให้บริการหรือหมายเลขโทรศัพท์ 02 511 3021-28, 02 134 0944
สายด่วน 1385
 

ประกาศ ณ วันที่ 10 ตุลาคม 2561


ประกาศ ณ วันที่ 4 ตุลาคม 2561


 
 
ประกาศ! กำหนดใช้งาน Form AJ สำหรับส่งออกไปอินโดนีเซีย 
 

                 ตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม 2561 เป็นต้นไป ผู้ส่งออกสามารถขอ Form AJ ส่งออกไปอินโดนีเซีย สำหรับพิกัดศุลกากรฉบับปี 2017 ภายใต้ความตกลง AJCEP ได้ โดยดำเนินการ ดังนี้

 • วันศุกร์ที่ 12 ตุลาคม 2561 เวลา 18.00 น. ปิดการใช้งานระบบการให้บริการออกหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า เพื่อปรับปรุงระบบ Form AJ และวันเสาร์ที่ 13 ตุลาคม 2561 เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป เริ่มใช้งานระบบ Form AJ สำหรับอินโดนีเซีย
 • ผู้ที่ยื่นขอด้วยระบบ Digital Signature รูปแบบ XML file สามารถดาวน์โหลดไฟล์ Schema Form AJ สำหรับอินโดนีเซีย ได้ทางเว็บไซต์ https://edi.dft.go.th  ข้อมูลและดาวน์โหลด  Schema CO
 • สามารถเรียกดูพิกัดศุลกากร ฟอร์ม AJCEP สำหรับประเทศอินโดนีเซีย ได้จาก link ด้านล่างนี้
  • ไฟล์ PDF
  • ไฟล์ Excel

                     สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 0 2547 4830, 0 2547 4838, 0 2547 4827, 0 2547 4810 และ สายด่วน 1385
                   
    หรือสอบถามเกี่ยวกับ ไฟล์ Schema ของ Form AJ ขอคำปรึกษาได้ที่ คุณณัฐพงษ์ พงษ์รัตน์ email:

    

   ประกาศ ณ วันที่ 4 ตุลาคม 2561 

     ทดสอบใช้งานระบบ e-Form D ASW (Demo)


                   ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 กรมฯ จะให้บริการออกหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า e-Form D ที่ปรับปรุงใหม่ เพื่อรองรับการเชื่อมโยง ASW (ASEAN Single Window)
    
                   ผู้ประกอบการสามารถทดสอบใช้งานระบบดังกล่าวผ่านโปรแกรมทดสอบ (Demo) e-Form D ASW ได้ทางเว็บไซต์ http://demoedi.dft.go.th หรือ คลิกที่นี่
    
               
   สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ หมายเลขโทรศัทพ์ 02 547 4830, 02 547 4838, 02 547 4810 สายด่วน 1385
    

   คู่มือการกรอกคำขอหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า ฟอร์มดี (ATIGA) ASW 

    

   ประกาศ ณ วันที่ 10 สิงหาคม 2561 


    

     ขั้นตอนการตั้งค่า Link สำรอง https://123.242.141.50
   สำหรับใช้งานระบบ Digital Signature คลิกที่นี่ 

    

    ขั้นตอนการตั้งค่าการใช้งาน 

    

   https://edi.dft.go.th

    

   ประกาศ ณ วันที่ 25 กันยายน 2561

    


    
   เพื่อรองรับการเชื่อมโยง e-Form D ATIGA
    

             กรมฯ จะทำการปรับปรุงโครงสร้างข้อมูล Form D ATIGA และเริ่มเปิดใช้วันที่ 1 ตุลาคม 2561 เป็นต้นไป
    

             ผู้ส่งออกที่ขอ Form D ด้วยระบบ Digital Signature รูปแบบของไฟล์ XML สามารถดาวน์โหลดไฟล์ Schema Form D ที่มีการเปลี่ยนแปลงได้ทางเว็บไซต์ http://demoedi.dft.go.th -> ข้อมูลและดาวน์โหลด -> Schema CO (หรือ คลิกที่นี่)
    

             มีข้อสงสัยเกี่ยวกับไฟล์ Schema ของ Form D ATIGA ขอคำปรึกษาได้ที่คุณณัฐพงษ์ พงษ์รัตน์ email:  หรือ โทร. 02-5474832, 02-5474830
    

   ประกาศ ณ วันที่ 16 กรกฎาคม 2561


    
   การขอหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า
   กรณีผู้ประกอบการถูกขึ้นบัญชี Watch List

    
                  
   ตั้งแต่วันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เป็นต้นไป ผู้ประกอบการที่ถูกขึ้นบัญชี Watch List ขอให้ดำเนินการ ดังนี้
    
                    1) การยื่นตรวจคุณสมบัติฯ (ตรวจต้นทุน) ให้ระบุข้อมูล Invoice No. ต่อจากชื่อสินค้า (ภาษาไทย) ในระบบตรวจคุณสมบัติของสินค้าทางด้านถิ่นกำเนิด (ตรวจต้นทุน)
                    2) ในการขอหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า ต้องแนบเอกสารผลการตรวจคุณสมบัติทางด้านถิ่นกำเนิดสินค้าเพิ่มเติมทุกครั้ง
                     
                    หากมีข้อสงสัย สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 0-2547-4830 หรือ 0-2547-4838 หรือ สายด่วน 1385
    

   ประกาศ ณ วันที่ 9 กรกฎาคม 2561

    
   การสั่งซื้อแบบพิมพ์หนังสือรับรองฯ ผ่านเว็บไซต์
    

                    ขั้นตอนการออกหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า ณ สำนักงานพาณิชย์จังหวัด 6 แห่ง ได้แก่ นครพนม ภูเก็ต สตูล นราธิวาส ยะลา และลำพูน ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2561 เป็นต้นไป
    
                    1. ผู้ประกอบการเตรียมแบบพิมพ์หนังสือรับรองฯ (ฟอร์มเปล่า) ผ่าน 2 ช่องทาง ดังนี้
                        1.1 ซื้อด้วยตนเอง ที่สำนักบริการการค้าต่างประเทศ ชั้น 4 กรมการค้าต่างประเทศ นนทบุรี
                        1.2 สั่งซื้อผ่านเว็บไซต์ http://formstore.dft.go.th โดยเริ่มจำหน่ายวันที่ 9 กรกฎาคม 2561 เป็นต้นไป
                    2. ผู้ประกอบการกรอกข้อมูลผ่านระบบออกหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า http://edi.dft.go.th
                    3. นำแบบพิมพ์หนังสือรับรองฯ (ฟอร์มเปล่า) ยื่นขอรับบริการออกหนังสือรับรองฯ ที่ สพจ. 6 จังหวัดดังกล่าว ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2561 เป็นต้นไป
    

                    รายละเอียดเพิ่มเติมสอบถามได้ที่ 0-2547-4830, 0-2547-4838 หรือสายด่วน 1385

   ประกาศ ณ วันที่ 6 กรกฎาคม 2561
    


    

    ประกาศ
    

   1 กรกฎาคม 2561 ปิดระบบการให้บริการออก Form A สวิตเซอร์แลนด์ และนอร์เวย์


             ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2561 เป็นต้นไป กรมฯ จะปิดระบบการให้บริการออกหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า Form A ภายใต้ระบบสิทธิพิเศษ GSP สวิตเซอร์แลนด์ และนอร์เวย์ เนื่องจากต้องใช้การรับรองตนเองของผู้ส่งออก (Registered Exporter: REX) ในการขอใช้สิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากรสำหรับ 2 ประเทศดังกล่าว จึงขอให้ผู้ส่งออกดำเนินการ ดังนี้
    
             - หากยื่นโดยระบบ Form A สวิตเซอร์แลนด์ และนอร์เวย์ ต้องยื่นและขอรับ Form ให้เสร็จสิ้น ก่อนเวลา 12.00 น. ของวันเสาร์ที่ 30 มิถุนายน 2561
    
             - สามารถขึ้นทะเบียนระบบการรับรองตนเองของผู้ส่งออก (Registered Exporter:  REX) กับกองบริหารการนำเข้าและรับรองถิ่นกำเนิดได้ทาง www.dft.go.th -> ระบบบริการ e-Service -> ระบบการขึ้นทะเบียนรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าด้วยตนเอง (Self - Certification)
    
             
   สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ 0-2547-4132 (ระบบ REX), 0-2547-4830,  0-2547-4827 หรือสายด่วน 1385
    

   ประกาศ ณ วันที่ 14 มิถุนายน 2561

    


    ประกาศ

           ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 เป็นต้นไปกรมการค้าต่างประเทศจะให้บริการออก e-Form D เต็มรูปแบบ ภายใต้ระบบ ASW สำหรับ 4 ประเทศนำร่อง (ประเทศสิงคโปร์ อินโดนีเซีย เวียดนาม และมาเลเซีย)
     

           เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการให้บริการดังกล่าวฯ และเชื่อมโยงข้อมูล e-Form D เต็มรูปแบบกับศุลกากรประเทศปลายทาง จึงขอให้ผู้ประกอบการดำเนินการ ดังนี้ 
     
              1. ศึกษาข้อมูล Port of Discharge และ Unit of Gross weight or other quantity ตามมาตรฐานสากล (UNECE) เพื่อรองรับการกรอกข้อมูลในระบบออก Form C/O และการจัดเตรียมเอกสารแนบประกอบการขอ Form D ให้สอดคล้องกัน ทั้งนี้ ผู้ประกอบการ/ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดข้อมูลดังกล่าว เพื่อศึกษาและเตรียมควมพร้อมตาม Link ที่ปรากฏข้างล่างนี้
     

                     1.1 Port of Discharge : http://www.unece.org/cefact/locode/service/location (เลือกชื่อประเทศปลายทางที่ต้องการทราบข้อมูล)
                     1.2 Unit of Gross weight or other quantity : http://www.unece.org/cefact.html -> เมนู outputs -> List of Trade Facilitation Recommendations N°. 16 to 20 (เลือกปี 2017 : Revision 13) หรือ ดาวน์โหลดไฟล์คลิกที่นี้ โดยเฉพาะข้อมูลในช่อง Common Code และช่อง Name ใน Sheet of Annex II & Annex III (คลิกดูเอกสารตัวอย่าง)

     

              2. เตรียมความพร้อมด้านอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ให้พร้อมใช้งานระบบ Digital Signature ซึ่งต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 30 กันยายน 2561 เนื่องจากตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 กรมฯ จะให้บริการออก Form D ด้วยระบบ Digital Signature เท่านั้น ทั้งนี้ สามารถศึกษาขั้นตอนการใช้งานระบบ Digital Siganture โดย คลิกดาวน์โหลดเอกสารขั้นตอน
     

                หากมีข้อสงสัย สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 0 2547 4830, 0 2547 4838, 0 2547 4827 หรือ สายด่วน 1385
    

    ประกาศ ณ วันที่ 11 พฤษภาคม 2561


    ประกาศ

   Program Update  (สำหรับการใช้งานวันที่ 2 เมษายน 2561 เท่านั้น)

   1. โปรแกรมสำหรับส่ง XML [คลิกเพื่อดาวน์โหลด] (DFTClientXMLUploaderCO version 1.1.6.3)

   • เพิ่มการพิมพ์รุ่นสินค้า (Model) กรณีใช้พิกัดศุลกากรที่ 84,85 และ 87
   • เพิ่มช่องทางสำรองสำหรับการเชื่อมต่อกับระบบของกรมการค้าต่างปรเทศ

   2. โปรแกรมสำหรับพิมพ์ Form D Attached Sheet [คลิกเพื่อดาวน์โหลด] (ATTACHED SHEET FORM D (EXCEL FORM) version 1.0.1.1)

   • เพิ่มการพิมพ์รุ่นสินค้า (Model) กรณีใช้พิกัดศุลกากรที่ 84,85 และ 87

   [ดาวน์โหลดคู่มือการติดตั้งโปรแกรม คลิก]

   ประกาศวันที่ 30 มีนาคม 2561


    ขั้นตอนการตั้งค่า Link สำรอง http://123.242.141.50
   สำหรับใช้งานระบบ Digital Signature
   คลิกที่นี่ 

    


    ประกาศ
    
             ตามที่ได้ประกาศยกเลิกการแนบผลการตรวจคุณสมบัติทางด้านถิ่นกำเนิดสินค้า พิกัดฯ 25 - 97 และการเรียกหนังสือจากผู้ประกอบการที่ขอใช้ต้นทุนร่วม กรณีขอ FORM C/O สำหรับสินค้าพิกัดฯ 25 - 97 ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2561 เป็นต้นไป

    
             สำนักบริการการค้าต่างประเทศได้จัดทำแนวปฏิบัติการขอรับหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า (FORM C/O) ในประเด็นข้างต้น เพื่อให้ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดไปศึกษาด้วยตนเอง โดยคลิกที่นี่
    
             หากมีข้อสงสัย สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 0 2547 4830 หรือ 0 2547 4838 หรือ 0 2547 4827 หรือ สายด่วน 1385

   ประกาศ ณ วันที่ 10 เมษายน 2561

    
    ประกาศ

     
             ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2561 เป็นต้นไป กรมการค้าต่างประเทศจะอำนวยความสะดวกในการขอรับ FORM C/O ดังนี้ 1) ยกเลิกการแนบผลการตรวจคุณสมบัติทางด้านถิ่นกำเนิดสินค้า พิกัด 25 – 97 และ 2) ยกเลิกการเรียกหนังสือจากผู้ประกอบการที่ขอใช้ต้นทุนผู้อื่น โดยเปลี่ยนจากการแนบเอกสารกระดาษเป็นระบุข้อมูลในระบบออก FORM C/O แทน เพื่อรองรับการให้บริการดังกล่าวฯ ทั้งนี้ ขอให้ผู้ประกอบการดำเนินการ ดังนี้

             1. รับ FORM C/O ทุกประเภท สำหรับสินค้าพิกัดศุลกากรที่ 84, 85 และ 87 ที่ผ่านการพิจารณาอนุมัติให้เสร็จสิ้นภายในเวลา 16.30 น. ของ วันเสาร์ที่ 31 มีนาคม 2561 (ณ สาขารัชดาฯ และสุวรรณภูมิ) เท่านั้น  
             2. ตั้งแต่เวลา 20.00 น. ของวันเสาร์ที่ 31 มีนาคม 2561 ถึงวันจันทร์ที่ 2 เมษายน 2561 เวลา 08.00 น. จะไม่สามารถเข้าใช้งานระบบออก FORM C/O ได้ เพื่อปรับปรุงระบบงานฯ ให้พร้อมรองรับการให้บริการดังกล่าวข้างต้น
             3. ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 2 เมษายน 2561 เป็นต้นไป
   ไม่ให้คัดลอกเลขที่อ้างอิงชุดคำขอ FORM C/O ประเภทต่างๆ สำหรับสินค้าพิกัด 84, 85 และ 87 ที่บันทึกไว้ก่อนวันที่ 31 มีนาคม 2561
     

             หากมีข้อสงสัย สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 0 2547 4830 หรือ 0 2547 4838 หรือ 0 2547 4810 หรือ สายด่วน 1385

   ประกาศ ณ วันที่ 21 มีนาคม 2561

   ประกาศ
         

             เพื่อรองรับการยกเลิกแนบผลการตรวจคุณสมบัติทางด้านถิ่นกำเนินสินค้า พิกัดฯ 25-97 และการเรียกหนังสือจากผู้ประกอบการที่ขอใช้ต้นทุนร่วม กรณีขอ Form C/O สำหรับสินค้าพิกัดฯ 25-97 ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2561 เป็นต้นไป
    
        ผู้ประกอบการที่ยื่นขอ Form C/O ด้วยระบบ Digital Signature แบบ XML.File สามารถ Download ไฟล์ Schema CO ฉบับปรับปรุงใหม่ สำหรับแต่ละกรอบความตกลงได้ที่ http://demoedi.dft.go.th  >> ข้อมูลและดาวน์โหลด >> หัวข้อย่อยชื่อ Schema CO
    
        หากมีข้อสงสัย สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02 547 4830 หรือ 02 547 4838 หรือ 02 547 4810 สายด่วน 1385

   ประกาศ ณ วันที่ 21 มีนาคม 2561

    

   


 

  ประกาศ

  
          ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2561 เป็นต้นไป กรมการค้าต่างประเทศจะอำนวยความสะดวกในการขอรับ FORM C/O ดังนี้ 1) ยกเลิกการแนบผลการตรวจคุณสมบัติทางด้านถิ่นกำเนิดสินค้า พิกัด 25 – 97 และ 2) ยกเลิกการเรียกหนังสือจากผู้ประกอบการที่ขอใช้ต้นทุนผู้อื่น โดยเปลี่ยนจากการแนบเอกสารกระดาษเป็นระบุข้อมูลในระบบออก FORM C/O แทน เพื่อรองรับการให้บริการดังกล่าวฯ ทั้งนี้ ขอให้ผู้ประกอบการดำเนินการ ดังนี้

          1. รับ FORM C/O ทุกประเภท สำหรับสินค้าพิกัดศุลกากรที่ 84, 85 และ 87 ที่ผ่านการพิจารณาอนุมัติให้เสร็จสิ้นภายในเวลา 16.30 น. ของวันศุกร์ที่ 30 มีนาคม 2561 เท่านั้น
          2. ตั้งแต่เวลา 20.00 น. ของวันศุกร์ที่ 30 มีนาคม 2561 ถึงวันเสาร์ที่ 31 มีนาคม 2561 เวลา 08.00 น. จะไม่สามารถเข้าใช้งานระบบออก FORM C/O ได้ เพื่อปรับปรุงระบบงานฯ ให้พร้อมรองรับการให้บริการดังกล่าวข้างต้น
          3. ตั้งแต่วันเสาร์ที่ 31 มีนาคม 2561 เป็นต้นไป
ไม่ให้คัดลอกเลขที่อ้างอิงชุดคำขอ FORM C/O ประเภทต่างๆ สำหรับสินค้าพิกัด 84, 85 และ 87 ที่บันทึกไว้ก่อนวันที่ 31 มีนาคม 2561
  

          หากมีข้อสงสัย สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 0 2547 4830 หรือ 0 2547 4838 หรือ 0 2547 4810 หรือ สายด่วน 1385

ประกาศ ณ วันที่ 21 มีนาคม 2561

 ประกาศ
      

          เพื่อรองรับการยกเลิกแนบผลการตรวจคุณสมบัติทางด้านถิ่นกำเนินสินค้า พิกัดฯ 25-97 และการเรียกหนังสือจากผู้ประกอบการที่ขอใช้ต้นทุนร่วม กรณีขอ Form C/O สำหรับสินค้าพิกัดฯ 25-97 ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2561 เป็นต้นไป
 
     ผู้ประกอบการที่ยื่นขอ Form C/O ด้วยระบบ Digital Signature แบบ XML.File สามารถ Download ไฟล์ Schema CO ฉบับปรับปรุงใหม่ สำหรับแต่ละกรอบความตกลงได้ที่ http://demoedi.dft.go.th  >> ข้อมูลและดาวน์โหลด >> หัวข้อย่อยชื่อ Schema CO
 
     หากมีข้อสงสัย สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02 547 4830 หรือ 02 547 4838 หรือ 02 547 4810 สายด่วน 1385
 

ประกาศ ณ วันที่ 21 มีนาคม 2561

 ประกาศ
 

กรมฯ จะทำการปิดระบบการให้บริการออกหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า ดังนี้
 

          1. เพื่อปรับปรุงการขอฟอร์ม E ให้สอดคล้องกับเงื่อนไขการระบุ Gross Weight, Net weight ในวันพุธที่ 7 มีนาคม 2561 เวลา 20.00 น. และจะเริ่มใช้งานได้ในวันพฤหัสบดีที่ 8 มีนาคม 2561 เวลา 15.00 น. เป็นต้นไป
 

          2. เพื่อปรับปรุงการ Config ระบบ เพื่อโอนย้ายสาขารัชดา
ในวันพฤหัสบดีที่ 8 มีนาคม 2561 เวลา 20.00 น. และจะเริ่มใช้งานได้ในศุกร์ที่ 9 มีนาคม 2561 เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป
 

          ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้

ประกาศ ณ วันที่ 7 มีนาคม 2561
แก้ไข ณ วันที่ 8 มีนาคม 2561
 

 ประกาศ

 

การให้บริการที่สาขารัชดา

          ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 9 มีนาคม 2561 สำนักบริการการค้าต่างประเทศสาขารัชดา (เดิม) จะย้ายไปรวมกับสาขารัชดา (ใหม่) ณ อาคารกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (สค.) ประตู 3 จึงขอแจ้งให้ทราบ ดังนี้
 
          1. วันพฤหัสบดีที่ 8 มีนาคม 2561 เวลา 20.00 น. ถึงวันศุกร์ที่ 9 มีนาคม 2561 เวลา 08.00 น. จะไม่สามารถเข้าใช้งานระบบการยื่นขอหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าได้ เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับให้บริการ สาขารัชดา เพียงจุดเดียว
 
 
          2. ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 9 มีนาคม 2561 เป็นต้นไป ผู้ประกอบการที่มีความประสงค์จะรับฟอร์มที่สำนักบริการการค้าต่างประเทศ สาขารัชดา สามารถขอรับบริการได้ที่ อาคารกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (สค.) ประตู 3 ถนนรัชดาภิเษก เท่านั้น

 
         
หากมีข้อสงสัย สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 0 2547 4830 หรือ 0 2512 0123 หรือ 0 2511 3021-8 หรือ สายด่วน 1385

ประกาศ ณ วันที่ 7 มีนาคม 2561

 ประกาศด่วนที่สุด!

 
การระบุ Gross Weight ใน FORM E

          กรมฯ กำหนดเลื่อนการระบุ Gross Weight ตามแต่ละรายการสินค้าในช่อง ๙ ของ FORM E จาก วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๑ เป็นวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๑ เป็นต้นไป
          ทั้งนี้ ผู้ประกอบการที่ประสงค์จะขอรับ FORM E รูปแบบเดิม ขอให้มาติดต่อขอรับ FORM ที่ผ่านการพิจารณาอนุมัติภายในวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๑ เท่านั้น

          หากมีข้อสงสัย สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ๐๒ ๕๔๗ ๔๘๒๗ หรือ ๐๒ ๕๔๗ ๔๘๓๐ หรือ ๐๒ ๕๔๗ ๔๘๓๘ หรือ สายด่วน ๑๓๘๕

ประกาศ ณ วันที่ 2 มีนาคม 2561
  

 ประกาศด่วนที่สุด!
 

          เพื่ออำนวยความสะดวกในการขอหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า (FORM C/O)

          กรมฯ ได้ปรับปรุงระบบการออกหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า ทางอิเล็กทรอนิกส์ รายละเอียดดังนี้

          1. ตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 เป็นต้นไป ผู้รับมอบอำนาจฯ รายใดที่ยังไม่ได้จดทะเบียนการลงลายมือชื่อและตราประทับอิเล็กทรอนิกส์กับกรมฯ จะไม่มีสิทธิ์ยื่นขอรับ FORM C/O 5 ประเภท ได้แก่ FORM JTEPA, FTA (Thai – Australia), AANZ, AK และ AJCEP (เฉพาะส่งออกไปประเทศญี่ปุ่น  ออสเตรเลีย และเกาหลีใต้) ผ่านระบบ Electronic Signature and Seal (ESS) ได้ เนื่องจากจะไม่มีการลงนามและประทับตราแบบสดของผู้รับมอบอำนาจฯ บนแบบพิมพ์คำขอ FORM C/O ซึ่งระบบฯ จะลงนามและประทับตราแบบอิเล็กทรอนิกส์ให้โดยอัตโนมัติ

          2. ตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ 1 มีนาคม 2561 เป็นต้นไป ผู้ที่ขอ FORM E จะต้องระบุ Gross Weight หรือ Net Weight หรือ จำนวน หรือ ปริมาณอื่นๆ ตามแต่ละรายการสินค้าในช่อง 9 ของ FORM E

          หากมีข้อสงสัย สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02 547 4827 หรือ 02 547 4830 หรือ 02 547 4838 หรือ สายด่วน 1385

 

ประกาศ ณ วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561
แก้ไข ณ วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561

ประกาศ!
 

          ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 5 มีนาคม 2561 เป็นต้นไป สำนักบริการการค้าต่างประเทศ ท่าเรือกรุงเทพฯ จะปิดการให้บริการ โดยจะย้ายไปที่อาคารกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (สค.) ถนนรัชดาภิเษก จึงขอแจ้งการให้บริการ และขอความร่วมมือผู้ที่จะขอรับ FORM C/O ณ สำนักบริการการค้าต่างประเทศ ท่าเรือกรุงเทพฯ ดำเนินการดังนี้

          กำหนดการปิด Counter ให้บริการ

          - ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 2 มีนาคม 2561 เวลา 12.00 น. จะปิดรับการยื่นบัตรผู้รับมอบอำนาจฯ ณ ท่าเรือกรุงเทพฯ 

          กำหนดการขอ FORM C/O ผ่านทางระบบ Digital Signature และ Electronic Signature and Seal

          1. ตั้งแต่วันพุธที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 18.00 น. ไม่สามารถเลือกสถานที่รับ FORM C/O ณ กรมการค้าต่างประเทศ (ท่าเรือกรุงเทพฯ) ได้ และขอให้มารับ FORM C/O ที่ผ่านการพิจารณาอนุมัติให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ 2 มีนาคม 2561 ก่อนเวลา 12.00 น.

          2. ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 5 - วันศุกร์ที่ 9 มีนาคม 2561 สำนักบริการการค้าต่างประเทศที่ให้บริการ ณ ศูนย์บริการส่งออกแบบเบ็ดเสร็จ (OSEC) ยังคงเปิดให้บริการ โดยผู้ที่จะรับ FORM C/O ให้เลือกสถานที่รับฯ คือ กรมการค้าฯ (สอ.) ในระบบงานบริการอิเล็กทรอนิกส์ ส่วนผู้ที่จะรับ FORM C/O สำหรับสาขาใหม่ที่อาคารกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (สค.) ให้เลือกสถานที่รับ FORM C/O คือ กรมการค้าฯ (รัชดาใหม่/ท่าเรือกรุงเทพฯ) 

          หากมีข้อสงสัย สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02 249 2106 หรือ 02 547 4830 หรือ 02 547 4838 หรือ สายด่วน 1385

 

ประกาศ ณ วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561
แก้ไข ณ วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561

 ประกาศ
 

"ผู้ได้รับหนังสือรับรองแสดงการได้รับสิทธิชำระภาษีในโควตา / นอกโควตา ตามพันธกรณีตามความตกลงระหว่างประเทศตั้งแต่เดือนมกราคม 2561 ให้รายงานการนำเข้า-ส่งออกฯ ผ่านระบบ e-Report ตามเว็บไซต์ https://e-report.dft.go.th" 
 

ประกาศ ณ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561

กรมการค้าต่างประเทศ ขอเชิญเข้าร่วม กิจกรรมสัมพันธ์ “Happy Customer Hours” ครั้งที่ 1/2561


            โดยมีการจัดคลินิกให้คำปรึกษา แนะนำเกี่ยวกับการออกหนังสือสำคัญการส่งออก – นำเข้าสินค้า และการพบปะ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างผู้บริหาร เจ้าหน้าที่กรมฯ และผู้รับบริการ

ในวันพุธที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2561 เวลา 14.00 - 15.30 น.
ณ สำนักบริการการค้าต่างประเทศ ชั้น 3 อาคารกรมการค้าต่างประเทศ

     - สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สายด่วน 1385
     - ผู้เข้ารับการสัมมนาไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น (ทั้งนี้หากจำนวนผู้สมัครมากกว่าที่กำหนดขอสงวงสิทธิสำหรับผู้ที่แจ้งภายในระยะเวลาที่กำหนด)


กำหนดการสัมมนา | สมัครเข้าร่วมสัมมนา

 

ประกาศ ณ วันที่ 22 มกราคม 2561

 ประกาศสำนักบริการการค้าต่างประเทศ!!!

แนวปฏิบัติการใช้งานพิกัดศุลกากร HS 2017 ของ Form D
(บรูไน สิงคโปร์ อินโดนีเซีย สปป.ลาว มาเลเซีย เมียนมา ฟิลิปปินส์ และกัมพูชา)
คลิกที่นี่

ประกาศ ณ วันที่ 16 มกราคม 2562


 ประกาศ!

กรมการค้าต่างประเทศ ขอเชิญเข้าร่วมฝึกอบรม เรื่อง “พัฒนาผู้ประกอบการ และเจ้าหน้าที่ส่วนภูมิภาคเพื่อรองรับการออกหนังสือรับรองถิ่นกำเนินสินค้าแบบไร้กระดาษ (e-Form)” เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ และเตรียมความพร้อมแก่ผู้ประกอบการดำเนินการตามแผนการยกระดับงานบริการการค้าต่างประเทศ

           - ในวันศุกร์ที่  26 มกราคม  2561 เวลา 08.30 น. – 16.30 น. 
          - ณ  โรงแรมเมอร์เคียว จังหวัดเชียงใหม่ (จำนวน  100 ท่าน)  
          - โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

           >> Download กำหนดการอบรม <<
           >> สมัครเข้ารับการฝึกอบรม <<

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 02 547 4830, 02 547 4838 หรือ สายด่วน 1385

ประกาศ ณ วันที่ 8 มกราคม 2561


ประกาศ!

กรมการค้าต่างประเทศ ขอเชิญเข้าร่วมฝึกอบรม เรื่อง "พัฒนาผู้ประกอบการ และเจ้าหน้าที่ส่วนภูมิภาคเพื่อรองรับการออกหนังสือรับรองถิ่นกำเนินสินค้าแบบไร้กระดาษ (e-Form)" เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ และเตรียมความพร้อมแก่ผู้ประกอบการดำเนินการตามแผนการยกระดับงานบริการการค้าต่างประเทศ

          - ในวันศุกร์ที่  16 มีนาคม  2561 เวลา 08.30 น. – 16.30 น. 

          - ณ  โรงแรม ลี การ์เดนส์ พลาซ่า หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา (จำนวน  100 ท่าน)  
          - โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

           >> Download กำหนดการอบรม <<
           >> สมัครเข้ารับการฝึกอบรม <<

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 02 547 4830, 02 547 4838 หรือ สายด่วน 1385

ประกาศ ณ วันที่ 8 มกราคม 2561


 ประกาศ!
 

การใช้ e-Form D สำหรับส่งออกไปอาเซียน 4 ประเทศ

ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 เป็นต้นไป กรมฯ จะออก Form D แบบอิเล็กทรอนิกส์หรือ e-Form D สำหรับการส่งออกไปอาเซียน 4 ประเทศ ได้แก่ อินโดนีเซีย มาเลเซีย สิงคโปร์ และเวียดนาม เพื่อขอรับสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากร เว้นแต่กรณีที่มีเหตุขัดข้องทางระบบฯ จะใช้ Form D แบบกระดาษแสดงต่อศุลกากรประเทศผู้นำเข้าเพื่อขอรับสิทธิพิเศษแทนได้ ตามมติที่ประชุมคณะอนุกรรมการความตกลงการค้าสินค้าของอาเซียนด้านกฎถิ่นกำเนิดสินค้า (SC-AROO) ครั้งที่ 25  

ทั้งนี้ ผู้ส่งออกที่ขอ Form D ผ่านระบบของกรมฯ หรือสำนักงานพาณิชย์จังหวัด      8  จังหวัด (เชียงใหม่ เชียงราย ตาก มุกดาหาร หนองคาย สระแก้ว ชลบุรี และสงขลา) ไปยัง 4 ประเทศข้างต้น จะไม่ได้รับผลกระทบใดๆ เพราะระบบของกรมฯ จะส่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ของ Form D ไปยังศุลกากรประเทศปลายทางภายใต้ ASEAN Single Window : ASW

อย่างไรก็ตาม เพื่อป้องกันปัญหาจากความไม่เสถียรของระบบการส่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์  ในช่วงแรกจึงจำเป็นต้องใช้ e-Form D ควบคู่ไปกับ Form D แบบกระดาษไปก่อน   

หากมีข้อสงสัย สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 0 2547 4872 หรือ 0 2547 4830 หรือ 0 2547 4827 หรือ สายด่วน 1385
 

ประกาศ ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2560


 ประกาศ!

เพื่ออำนวยความสะดวกในการขอหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า (FORM C/O)
ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 เป็นต้นไป ผู้ส่งออกที่จะขอ FORM C/O 5 ประเภท ได้แก่ FORM JTEPA, FTA (Thai – Australia), AANZ, AK และ AJCEP (เฉพาะส่งออกไปประเทศญี่ปุ่น  ออสเตรเลีย และเกาหลีใต้) ต้องยื่นคำขอฯ ผ่านระบบ Electronic Signature and Seal (ESS) เท่านั้น ดังนั้น ขอให้ผู้ส่งออกดำเนินการ ดังนี้

 • กรณีส่งออกไปประเทศญี่ปุ่น  ออสเตรเลีย และเกาหลีใต้ ภายใต้ 5 FORM ดังกล่าวข้างต้น ให้ยื่นคำขอฯ ผ่านระบบ Digital Signature ได้จนถึงวันที่ 29 ธันวาคม 2560 ภายในเวลา 18.00 น. และขอให้มาติดต่อขอรับ FORM ที่ผ่านการพิจารณาอนุมัติ ภายในวันที่ 5 มกราคม 2561 เท่านั้น

ทั้งนี้ ก่อนใช้งานระบบ ESS ผู้ส่งออกจะต้องจดทะเบียน Electronic Signature and Seal กับกรมฯ ก่อนเป็นลำดับแรก โดยสามารถศึกษาขั้นตอนการจดทะเบียนฯ ได้ที่ ระบบการให้บริการออกหนังสือรับรองฯ ----> ข้อมูลและดาวน์โหลด ----> ระบบการลงลายมือชื่อและตราประทับอิเล็กทรอนิกส์ 

 • กรณีส่งออกไปประเทศอื่นๆ ภายใต้ 5 FORM ดังกล่าวข้างต้น ผู้ส่งออกสามารถยื่นคำขอฯ ผ่านระบบ Digital Signature ได้ดังเดิม

หากมีข้อสงสัย สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02 547 4827 หรือ 02 547 4830 หรือ 02 547 4838 หรือ สายด่วน 1385

ประกาศ ณ วันที่ 21 ธันวาคม 2560


 ประกาศ
 

          เนื่องจากประเทศสวิสเซอร์แลนด์ และนอร์เวย์ ได้จัดทำโครงการรับรองตัวเองของผู้ส่งออก (Registered Exporter (REX) System) โดยกำหนดให้ผู้ประกอบการที่ส่งสินค้าออกไปยังต่างประเทศดังกล่าว ขึ้นทะเบียนเพื่อขอรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าด้วยตนเอง (Self-Certification) แทนการใช้หนังสือรับรองถิ่นกำเนิด Form A จึงขอให้ผู้ประกอบการขึ้นทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิ์ดังกล่าว ที่ ระบบการขึ้นทะเบียนรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าด้วยตนเอง (Self-Certification)
 

          สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 0-2547-4723 หรือ สายด่วน 1385 ต่อ 4458

ประกาศ ณ วันที่ 24 พฤศจิกายน 2560 
ประกาศ!


เพื่ออำนวยความสะดวกในการขอหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า (FORM C/O) ทุกประเภท และให้ภาคเอกชนมีเวลาปรับตัว
 

ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2561 เป็นต้นไป ผู้ประกอบการไม่ต้องแนบผลตรวจคุณสมบัติทางด้านถิ่นกำเนิดสินค้า พิกัดฯ 25 – 97 แล้ว รวมทั้ง ไม่ต้องแนบหนังสือยินยอมการใช้ต้นทุนร่วมฯ (เดิมเคยแจ้งให้ปฏิบัติตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561)

ศึกษาแนวปฏิบัติในการขอ FORM C/O ฉบับที่ 2 โดยคลิก ดาวน์โหลดที่นี่ หรือ หากมีข้อสงสัย สอบถามรายละเอียดได้ที่ 0 2547 4830 หรือ 0 2547 4838 หรือ 0 2547 4827
 

ประกาศ ณ วันที่ 2 พฤศจิกายน 2560ประกาศ!

 

กรมการค้าต่างประเทศได้ปรับปรุงกระบวนงานการออก FORM C/O ประเภทต่างๆ


เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการในการขอหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า (FORM C/O) กรมการค้าต่างประเทศได้ปรับปรุงกระบวนงานการออก FORM C/O ประเภทต่างๆ 

เช่น ยกเลิกแนบผลการตรวจคุณสมบัติทางด้านถิ่นกำเนิดสินค้า (พิกัด 25-97) รูปแบบกระดาษ เป็นต้น เพื่อลดขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการ รวมทั้งลดการใช้กระดาษ ท่านสามารถศึกษาแนวปฏิบัติในการขอ FORM C/O คลิกเพื่อดูรายละเอียด| เอกสารแนวปฎิบัติ

หากมีข้อสงสัย สอบถามรายละเอียดได้ที่ 0-2547-4830 หรือ 0-2547-4838 หรือ 0-2547-4827

 

ประกาศ ณ วันที่ 9 สิงหาคม 2560

 
 

 โปรดทราบ

 
 

  ผู้ส่งออกที่ประสงค์จะขอหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า 5 ประเภท ได้แก่ Form JTEPA, FTA Thai-Australia, AANZ, AJ และ AK โปรดทราบ

 
1. ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 เป็นต้นไป ผู้ส่งออกสามารถยื่นขอหนังสือรับรองถิ่นกำเนิด 5 ประเภทดังกล่าวข้างต้น ด้วยระบบ Digital Signature (DS) เท่านั้น (ศึกษาขั้นตอน คลิก)
2. ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 เป็นต้นไป ผู้ส่งออกสามารถยื่นขอหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า 5 ประเภทดังกล่าวข้างต้น
     เฉพาะที่ส่งออกไปญี่ปุ่น ออสเตรเลีย  และเกาหลีใต้ ด้วยระบบ Electronic Signature and Seal (ESS) เท่านั้น
     ทั้งนี้หากรายใดพร้อมใช้งานระบบ ESS สามารถยื่นขอใช้บริการระบบ ESS ต่อกรมการค้าต่างประเทศได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป (สมัครใช้งานระบบ ESS คลิก)
 
 หากมีข้อสงสัย สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 0 2547 4830, 0 2 547 4838, 0 2547 4827, 0 2547 4810 และ สายด่วน 1385
ประกาศ ณ วันที่ 3 ตุลาคม 2560

 


 

ประกาศ !

ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2560 
 • ปรับปรุงระบบลงทะเบียนผู้ประกอบการ (Registration Database) แบบใหม่ เพื่อให้สะดวกในการใช้งานมากขึ้น สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มงานทะเบียนและข้อมูล โทร 0 2547 4837 และ 0 2547 4829
 • ผู้ใดที่ลงทะเบียนผู้ประกอบการเพื่อขอทำบัตรประจำตัวผู้ส่งออก-นำเข้าสินค้าแล้ว สามารถยื่นขอหนังสือสำคัญฯ  ด้วยระบบ Digital Signature ได้ทันที โดยไม่ต้องยื่นคำขอจดทะเบียนส่งข้อมูลโดย Digital Signature อีกครั้ง แต่ต้องมีใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ (Digital Certificate) ในนามนิติบุคคลที่เป็นชื่อเดียวกับบริษัทผู้ประกอบการที่ลงทะเบียนไว้กับกรมการค้าต่างประเทศก่อน
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 0 2547 4830, 0 2547 4838 และ สายด่วน 1385  
ประกาศ ณ วันที่ 18 กรกฎาคม 2560 

 

 ประกาศ


      ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560 เป็นต้นไป สหภาพยุโรปจะเปลี่ยนระเบียบเกี่ยวกับหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าภายใต้โควต้าภาษี โดยกำหนดให้ใช้หนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าแบบใหม่ตามที่สหภาพยุโรปกำหนดสำหรับสินค้า 5 รายการ ประกอบด้วย ไก่หมักเกลือ มันสำปะหลัง แป้งมันสำปะหลัง ปลา และข้าว


ผู้ส่งออกสามารถขอหนังสือรับรองฯ ดังกล่าว ณ หน่วยงาน ดังต่อไปนี้

- สำนักบริการการค้าต่างประเทศ (ส่วนกลางสนามบินน้ำ) สินค้าไก่หมักเกลือ ปลา ข้าว มันสำปะหลัง และแป้งมันสำปะหลัง

- สำนักบริการการค้าต่างประเทศ (สาขาท่าเรือกรุงเทพฯ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ และรัชดา) สินค้าไก่หมักเกลือ ปลา และมันสำปะหลัง

- สำนักงานพาณิชย์จังหวัด สินค้าไก่หมักเกลือ และปลา


ผู้ที่ยื่นขอด้วยระบบ Digital Signature รูปแบบไฟล์ XML สามารถดาวน์โหลดไฟล์ Schema Form CO ปลา และข้าว 
ได้ทางเว็บไซต์
http://edi.dft.go.th -> ข้อมูลและดาวน์โหลด -> Schema CO

 

(มีข้อสงสัยเกี่ยวกับไฟล์ Schema ดังกล่าว ขอคำปรึกษาได้ที่ คุณณัฐพงษ์ พงษ์รัตน์ email: natthapong@nti.co.th)

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 0-2547-4830, 0-2547-4832

 

(ประกาศ ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2559)


             เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการ กรมการค้าต่างประเทศ ได้ปรับปรุงระบบการให้บริการออกหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า และกำหนดเปิดการใช้งานตั้งแต่วันที่ 17 ตุลาคม 2559 เป็นต้นไป รายละเอียดดังนี้

            

           1) สินค้ากลุ่มอุตสาหกรรม (พิกัด 25-97) ขอให้ผู้ใช้งานระบบฯ กรอกข้อมูลรายละเอียดผลการตรวจรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าทุกครั้งที่ยื่นขอหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า  คู่มือการกรอกข้อมูลผลการตรวจต้นทุน 

 

           2) จัดทำระบบเพื่อตรวจสอบความถูกต้องของปริมาณสินค้าที่มีการแบ่งจำหน่าย (Stock) กรณียื่นขอ FORM D, FORM E, FORM AK และ FORM AJCEP โดยใช้เงื่อนไขแบบ Back to Back 
          
         

           3) ระบบลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Digital Signature) ผู้ใช้งานระบบฯ สามารถยกเลิกคำขอหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าในระบบฯ ได้ด้วยตนเอง เฉพาะกรณีเจ้าหน้าที่ยังไม่ได้ตรวจสอบคำขอ หรืออยู่ระหว่างตรวจสอบ 

         หากมีข้อสงสัยประการใด สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ 0-2547-4830, 0-2547-4838

(ประกาศ ณ วันที่ 12 ตุลาคม 2559)


      สำหรับเฉพาะผู้ขอ Form AJ เพื่อใช้ส่งออกไปกัมพูชาและเมียนมา

     - ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 1 ตุลาคม 2559 ให้เข้าระบบ Form AJ ใหม่ เพราะกรมฯ จะปิดระบบ Form AJ เก่า (เฉพาะกัมพูชาและพม่า)  

    - หากจะยื่นโดยระบบเดิม ต้องยื่นให้เสร็จสิ้นก่อนเวลา 16.30 น. ของวันศุกร์ที่ 30 กันยายน 2559  

   
 - ผู้ที่ยื่นขอด้วยระบบ Digital Signature รูปแบบของไฟล์ XML สามารถดาวน์โหลดไฟล์ Schema Form AJ ที่มีการเปลี่ยนแปลงได้ทางเว็บไซต์ http://edi.dft.go.th -> ข้อมูลและดาวน์โหลด -> Schema CO (มีข้อสงสัยเกี่ยวกับไฟล์ Schema ของ Form AJ ขอคำปรึกษาได้ที่คุณณัฐพงษ์ พงษ์รัตน์ email : ) หรือ โทร. 02-5474832 02-5474830

 


ประกาศ ณ วันที่ 26 กันยายน 2559

 


 ตั้งแต่วันที่ 3 ตุลาคม 2559 เป็นต้นไป


กรมฯ ให้บริการยื่นขอ Form D แบบ Attached Sheets รูปแบบใหม่แก่ผู้ประกอบการที่ใช้งานระบบดังกล่าว
(เป็นบริษัทที่ใช้งานอยู่แล้ว ผู้ประกอบการอื่นๆ ยังคงยื่นขอ Form D ได้ตามปกติ)
โดยศึกษาแนวปฏิบัติพร้อมดาวน์โหลด Application สำหรับใช้งานได้ทางเว็บไซต์ http://edi.dft.go.th >> ข้อมูลและดาวน์โหลด >> ดาวน์โหลด

(กรณีมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการใช้งาน Application ขอคำปรึกษาได้ที่ คุณณัฐพงษ์ พงษ์รัตน์ email :
)

 

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนา  0-2547-4830, 0-2547-4838

  

 ประกาศ ณ วันที่ 15 กันยายน 2559


 

Copyright 2009- 2020 Department of Foreign Trade All rights reserved