ข้อมูลและดาวน์โหลด » ปัญหาที่พบบ่อย
 ปัญหาที่พบบ่อย

ปัญหาที่พบบ่อยๆ กรณีใช้งานไม่ได้ มีดังนี้

 • สำหรับบริษัทที่ใช้อินเทอร์เน็ตผ่าน Proxy Server แล้วติดปัญหาไม่สามารถอัพโหลดไฟล์ Signature (.sig) เข้าสู่ระบบได้ 
  ให้ตรวจสอบและแก้ไขตามเอกสารแนะนำตามลิงก์นี้

  คู่มือการกำหนดค่า Proxy Server ให้กับโปรแกรม  หรือ FAQs - คำถามที่พบบ่อย


  รูปแสดงตัวอย่างเครื่องคอมพิวเตอร์ที่พบปัญหาไม่สามารถอัพโหลดไฟล์ signature (.sig) ได้ เนื่องจากติดปัญหาการปิดกั้นของระบบเครือข่ายภายใน
  หรือการใช้งาน Proxy Server  ซึ่งต้องมีการประสานกับผู้ดูแลระบบเครือข่าย(Admin) ของบริษัท
        หรือ เปลี่ยนมาใช้ http://edi.dft.go.th เนื่องจากบางเครื่องใช้ https://edi.dft.go.th ทำให้ไม่สามารถแนบเอกสารได้
 • ปัญหาที่พบกรณียังไม่ได้ทำการติดตั้งใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์(Digital Certificate) ของบริษัทลงในเครื่องคอมพิวเตอร์ให้เรียบร้อยก่อนการอัพโหลดหรือบันทึกข้อมูลด้วยระบบลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์  จะปรากฏหน้าจอแสดงข้อผิดพลาดดังรูปภาพด้านล่างนี้  แนวทางการแก้ไข:  ให้ทำการตรวจสอบหรือติดตั้งใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์(Digital Certifcate) ลงในเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้งานให้เรียบร้อย
   
 • ปัญหาที่พบกรณียังไม่ได้เพิ่มเว็บไซต์ *.dft.go.th ใน Trusted Sites ของโปรแกรม Internet Explorer  หรือ กรณียังไม่ได้กำหนดค่า Enabled ของหัวข้อ Initialize and script ActiveX controls not marked as safe for scripting  ใน Internet Option ของโปรแกรม Internet Explorer หรือ กรณียังไม่ได้ติดตั้งโปรแกรม Plug-ins สำหรับลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์  ระบบจะแสดงหน้าต่างแจ้งขอผิดพลาดดังนี้  แนวทางการแก้ไข: ให้ดำเนินการตรวจสอบตาม "ขั้นตอนการเตรียมความพร้อมของเครื่องคอมพิวเตอร์ที่จะใช้งานระบบ Digital Signature" ที่แสดงอยู่ด้านบนให้ครบถ้วน ถูกต้องตามขั้นตอน

   
 • ปัญหาที่พบกรณีโปรแกรมเว็บบราวเซอร์แสดงผลหน้าเว็บไม่ถูกต้อง หรือคลิกปุ่ม Upload เอกสารแล้วไม่มีหน้าต่างปรากฏขึ้นมาให้เลือก upload เอกสารสำคัญ ซึ่งปัญหานี้อาจจะเกิดจากการโปรแกรม IE บางรุ่น แสดงผล Compatibility View Settings ไม่ถูกต้อง
  แนวทางแก้ไข: 
  ให้เพิ่มชื่อเว็บไซต์ dft.go.th ให้แสดงผลใน Compatibility View Settings ของโปรแกรมเว็บบราวเซอร์  หรืออ่านรายละเอียดตามลิงค์นี้ Setup IE Compatibility View Settings  
   
 • ปัญหาที่พบกรณีทำการตรวจสอบการติดตั้งโปรแกรม Plug-in สำหรับการลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์เรียบร้อยแล้ว และสามารถทำการตรวจสอบข้อมูล Certificate และ Plug-in ได้ปกติ จากเว็บ http://edi.dft.go.th/check_certificate.aspx  แต่ไม่สามารถทำการลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ (Signed) ได้ หรือไม่สามารถ Verify  ข้อมูลที่ลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ไว้ได้  สาเหตุเนื่องจากมีการใส่ข้อความตัวอักษรที่เป็นภาษาไทยในข้อมูลที่กรอกไว้ ซึ่งจะถูกนำไปทำการลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วย  แต่ถ้าเป็นภาษาอังกฤษหรือตัวเลขอย่างเดียวจะไม่พบปัญหาดังกล่าว


  จากรูปจะเห็นว่าสามารถทำการตรวจสอบข้อมูลการติดตั้งใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ของบริษัทที่ติดตั้งไว้ได้ตามปกติ  จากรูปจะพบว่ามีการใส่ข้อมูลที่เป็นตัวอักษรภาษาไทยด้วย เมื่อทำการทดสอบลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์หรือตรวจสอบการลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ จะไม่ผ่าน โดยจะพบข้อความแจ้งข้อผิดพลาดแสดงขึ้นมา  แนวทางการแก้ไข: 
  ทำการกำหนดค่า Region Settings -> Administrative -> Language for non-Unicode programs ของ Windows ในเครื่องที่ใช้งานโดยคลิกปุ่ม Change System Locale...  ให้เลือกเป็น Thai (Thailand)  เลือกแท็บ Administrative -> ในส่วนของ Language for non-Unicode programs  ให้คลิกปุ่ม change system locale...


  ทำการเลือก Thai (Thailand)


  ทำการ Restart เครื่อง 1 ครั้งเพื่อเริ่มการทำงานใหม่

 • ปัญหาที่พบกรณีใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์(Digital Certificate) หมดอายุ

  แนวทางการแก้ไข:

  1 .เปิด Browser Internet explorer (IE)  คลิกเลือก Internet Options


   

  2 .เลือก Tap Content  ---> จากนั้นคลิกเลือก ปุ่ม Certificates

         
 

           3 .เลือก Tap Personal  และตรวจสอบ วันที่หมดอายุของ (Digital Certificate) ในส่วนของ Expitation Date 

       จากนั้นคลิก ปุ่ม Remove เพื่อลบ 
(Digital Certificate) ที่ หมดอายุ ออกจาก รายการ

 

       


 • ปัญหาที่พบกรณีเพิ่มรายการสินค้า แต่ระบบแสดงไม่ครบถ้วน
 • เครื่องคอมพิวเตอร์บางเเครื่อง Internet explorer (IE) ไม่สามารถแสดงหน้ารายการสินค้าได้เต็มรูปแบบ ทำให้ติดปัญหาในการทำการใช้งาน

 • แนวทางการแก้ไข:

 • 1 .เปิด Browser Internet explorer (IE)  เช็ค Compatibility View Settings ว่าตั้งค่าถูกต้องตามคู่มือ หรือ ทดสอบเปิดจากWeb Browser อื่นเพื่อเช็คว่าทำงานได้ปกติหรือไม่
 • 2.เปลี่ยนมาใช้ https://edi.dft.go.th เนื่องจากอินเตอร์ เป็น Fiber Optic อาจจะมีการปิดกั้นเว็ปไซร์ ที่ไม่มี WWW. 
 • 3.เปลี่ยนมาใช้เว็ปไซร์สำรอง http://123.242.141.50 เพื่อที่สามารถใช้งานได้ เนื่องจาก ใช้Https แต่ยังไม่สามารถแก้ไขได้ 

 

 

 • ปัญหาที่พบกรณี upload เอกสารแนบไม่ได้
 • เครื่องคอมพิวเตอร์บางเเครื่อง Internet explorer (IE) ไม่สามารถแนบเอกสารแนบได้ เนื่องจากบางเครื่องติดระบบป้องการ Enable Protected Mode (requires restarting Internet Explorer)

 

 •  แนวทางการแก้ไข:
 • ติ๊กเครื่องหมาย ออกจากช่อง Enable Protected Mode (requires restarting Internet Explorer) เนื่องจากเป็นระบบป้องกันความปลอดภัย ทำให้ไม่สามารถ Upload เอกสารแนบได้

 

 

 

 

 

 

Copyright 2009- 2020 Department of Foreign Trade All rights reserved