เข้าสู่ระบบ (ผู้ประกอบการ)
 
รหัสบัตรผู้ส่งออก - นำเข้า :
รหัสผ่าน :
 แจ้งให้ทราบ

กรมการค้าต่างประเทศ

จะทำการปิดระบบการให้บริการออกหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า
เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพเครื่องแม่ข่าย (Server) ที่ให้บริการ


ตั้งแต่วันเสาร์ที่ 28 พฤศจิกายน 2558 เวลา 9.00 น. ถึงวันจันทร์ที่ 30 พฤศจิกายน เวลา 6.00 น.

 
 ประกาศ ณ วันที่ 27 พฤศจิกายน 2558


            ตั้งแต่วันที่ 30 พฤศจิกายน 2558 เป็นต้นไป หนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า Form D ไปกัมพูชา จะเปลี่ยนจากระบบ HS 2007 เป็น HS 2012
 

          ดังนั้นผู้ส่งออกที่จะขอ Form D ไปกัมพูชา ในระบบ HS 2007 ต้องมายื่นให้เสร็จสิ้น ภายในวันศุกร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2558 ก่อนเวลา 16.30 น.

 
          
สำหรับผู้ที่ยื่นขอในวันจันทร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2558 สามารถส่งงานเข้าระบบฯ โดยจัดทำเป็น HS 2012 ได้ตั้งแต่วันอาทิตย์ที่ 29 พฤศจิกายน 2558 เวลา 15.00 น. เป็นต้นไป
 

 ประกาศ ณ วันที่ 20 พฤศจิกายน 2558


 หน่วยงานออกหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ และท่าเรือกรุงเทพ

 

งดให้บริการวันเสาร์ที่ 28 พฤศจิกายน 2558 

 

เนื่องจากสัมนาเรื่อง "การค้าไทยบนเส้นทาง FTA" ในวันที่ 28-29 พฤศจิกายน 2558 ณ จังหวัดนครปฐม


สอบถามรายเอียดเพิ่มเติมได้ที่หน่วยงานให้บริการ หรือหมายเลขโทรศัพท์ 02-547-4825 ประกาศ ณ วันที่ 16 พฤศจิกายน 2558


 

           ด้วยกรมการค้าต่างประเทศกำลังปรับปรุงระบบเครือข่าย ตามแผนปฏิบัติการเพื่อผลักดัน ส่งเสริม เร่งรัด และติดตามผลการดำเนินงาน IPv6 ในประเทศไทย ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการให้บริการระบบงานต่างๆ เป็นบางช่วงเวลา  จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและขออภัยในความไม่สะดวก

 ประกาศ ณ วันที่ 28 ตุลาคม 2558


              
           
  ตั้งแต่วันที่ 5 พฤศจิกายน 2558 เป็นต้นไป กรมฯ เปิดให้บริการออกหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าภายใต้ความตกลงการค้าเสรี ไทย-ชิลี (Form TC) ทั้งนี้ผู้ประกอบการที่ยื่นขอฟอร์มด้วยระบบ Digital Signature รูปแบบของไฟล์ XML สามารถดาวน์โหลดไฟล์ Schema Form TC ได้ทางเว็บไซต์ http://edi.dft.go.th -> ข้อมูลและดาวน์โหลด -> Schema CO ได้ตั้งแต่วันที่ 28 ตุลาคม 2558 เป็นต้นไป


            ตารางพิกัดอัตราภาษีชิลี  (ปรับปรุงวันที่ 29 ตุลาคม 2558)

            กรณีมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการยื่นขอฟอร์มแบบ XML ของ Form TC ขอคำปรึกษาได้ที่คุณณัฐพงษ์ email : natthapong@nti.co.th


ประกาศ ณ วันที่ 28 ตุลาคม 2558

   ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 เป็นต้นไป ความตกลงการค้าเสรีอาเซียน - ออสเตรเลีย - นิวซีแลนด์ (AANZFTA) ได้มีการปรับพิกัดฯ จากระบบ HS 2007 เป็น HS 2012 

     

       ดังนั้นผู้ส่งออกที่มีความประสงค์จะขอหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า FORM AANZ ในวันที่ 1 ตุลาคม 2558 เป็นต้นไป ขอให้เริ่มบันทึกข้อมูลในวันที่ 1 ตุลาคม 2558 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. เนื่องจาก กรมฯ จะปรับปรุงข้อมูลพิกัดฯ ฉบับ 2012 ของหนังสือรับรองฯ FORM AANZ และผู้ส่งออกที่บันทึกข้อมูลก่อนหรือในวันที่ 30 กันยายน 2558 ขอให้ยื่นขอหนังสือรับรองฯ FORM AANZ ภายในวันที่ 30 กันยายน 2558
     

ข้อมูลพิกัดประเทศต่างๆ
1. พิกัด Australia
2. พิกัด New Zealand
3. พิกัด Vietnam
4. พิกัด Laos
5. พิกัด Cambodia
6. พิกัด Myanmar
7. พิกัด Malaysia
8. พิกัด Singapore
9. พิกัด Indonesia
10. พิกัด Brunei
11. พิกัด Philipines

ประกาศ ณ วันที่ 22 กันยายน 2558
    


  ตามที่กรมฯ ได้แจ้งเวียนหนังสือกรมฯ ที่ พณ 0313/ว.2243 ลงวันที่ 29 กรกฎาคม 2558 ให้แก่ผู้ประกอบการ เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ท่านทราบเกี่ยวกับการจัดทำคู่มือสำหรับประชาชน เรื่อง การให้บริการออกหนังสือสำคัญการส่งออก-นำเข้าสินค้า ของกรมฯ ทั้งนี้ ท่านสามารถศึกษาคู่มือดังกล่าวผ่านเว็บไซต์กรมฯ ตามขั้นตอนดังนี้

เข้า www.dft.go.th ---> เลือกเมนู บริการจากกรม -->เลือกหัวข้อ คู่มือสำหรับประชาชน หรือคลิก

 

 หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติม สามารถโทรสอบถามข้อมูลได้ที่กลุ่มงานให้บริการเรื่องนั้นๆ ดังนี้

  1. งานทะเบียนและข้อมูล โทร. 02-547-4837
  2. งานออกใบอนุญาตฯ โทร. 02-5474828
  3. งานออกหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า โทร. 02-547-4753 , 02-547-4832
  4. กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนา โทร. 02-547-4830
  5. หรือ สายด่วนกรมการค้าต่างประเทศ 1385

ประกาศ ณ วันที่ 9 กันยายน 2558

 


 

 

  ประชาสัมพันธ์ ผู้ส่งออกที่มีความประสงค์จะขอหนังสือรับรองฯ FORM E ในวันที่ 13 กรกฎาคม 2558 เป็นต้นไป ขอให้บันทึกข้อมูลหลังวันที่ 11 กรกฎาคม 2558

 

                เนื่องจากกรมการค้าต่างประเทศ จะปรับปรุงพิกัดฯ ปี 2012 ของหนังสือรับรองฯ FORM E และผู้ส่งออกที่บันทึกข้อมูลก่อนหรือในวันที่ 11 กรกฎาคม 2558 ขอให้ยื่นขอหนังสือรับรองฯ ภายในวันที่ 11 กรกฎาคม 2558

                ผู้ส่งออกสามารถตรวจสอบข้อมูล พิกัดอัตราศุลกากรปี 2012 ได้ในวันพุธที่ 1 กรกฎาคม 2558


ข้อมูลพิกัดประเทศต่างๆ

1. พิกัด China

2. พิกัด Brunei

3. พิกัด Cambodia (ปรับปรุงวันที่ 8 กรกฎาคม 2558)

4. พิกัด Indonesia
5. พิกัด Lao  (ปรับปรุงวันที่ 9 กรกฎาคม 2558)

6. พิกัด Malaysia (แก้ไขวันที่ 9 กรกฎาคม 2558)

7. พิกัด Myanmar (ปรับปรุงวันที่ 8 กรกฎาคม 2558)

8. พิกัด Philippines (ปรับปรุงวันที่ 8 กรกฎาคม 2558)

9. พิกัด Singapore (ปรับปรุงวันที่ 8 กรกฎาคม 2558)

10. พิกัด Vietnam (ปรับปรุงวันที่ 8 กรกฎาคม 2558)

 

(ประกาศ ณ วันที่ 12 มิถุนายน 2558)(ปรับปรุง ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2558)


          สำนักบริการการค้าต่างประเทศ .. จัดทำ คู่มือคำถาม - คำตอบ (FAQs) การขอรับบริการออกหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า ทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ และอำนวยความสะดวกแก่ผู้มาติดต่อขอรับบริการมากยิ่งขึ้น ซึ่งผู้สนใจสามารถศึกษาข้อมูลดังกล่าวฯ ได้ที่เว็บไซต์ www.dft.go.th เลือกที่เมนู บริการข้อมูล --> เอกสารเผยแพร่ --> หัวข้อย่อยชื่อ คู่มือ  หรือ คลิกที่นี่!

(ประกาศ ณ วันที่ 20 สิงหาคม 2557) 


 

 

Copyright 2009- 2010 Department of Foreign Trade All rights reserved