เข้าสู่ระบบ (ผู้ประกอบการ)
 
รหัสบัตรผู้ส่งออก - นำเข้า :
รหัสผ่าน :
 แจ้งให้ทราบ

สำหรับเฉพาะผู้ขอ Form AJ เพื่อใช้ส่งออกไปกัมพูชาและเมียนมา

     - ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 1 ตุลาคม 2559 ให้เข้าระบบ Form AJ ใหม่ เพราะกรมฯ จะปิดระบบ Form AJ เก่า (เฉพาะกัมพูชาและพม่า)  

    - หากจะยื่นโดยระบบเดิม ต้องยื่นให้เสร็จสิ้น
ก่อนเวลา 16.30 น. ของวันศุกร์ที่ 30 กันยายน 2559  

    - ผู้ที่ยื่นขอด้วยระบบ Digital Signature รูปแบบของไฟล์ XML สามารถดาวน์โหลดไฟล์ Schema Form AJ ที่มีการเปลี่ยนแปลงได้ทางเว็บไซต์
http://edi.dft.go.th -> ข้อมูลและดาวน์โหลด -> Schema CO (มีข้อสงสัยเกี่ยวกับไฟล์ Schema ของ Form AJ ขอคำปรึกษาได้ที่คุณณัฐพงษ์ พงษ์รัตน์ email : ) หรือ โทร. 02-5474832 02-5474830

 


ประกาศ ณ วันที่ 26 กันยายน 2559


                          

 ตั้งแต่วันที่ 3 ตุลาคม 2559 เป็นต้นไป


กรมฯ ให้บริการยื่นขอ Form D แบบ Attached Sheets รูปแบบใหม่แก่ผู้ประกอบการที่ใช้งานระบบดังกล่าว

(เป็นบริษัทที่ใช้งานอยู่แล้ว ผู้ประกอบการอื่นๆ ยังคงยื่นขอ Form D ได้ตามปกติ)
โดยศึกษาแนวปฏิบัติพร้อมดาวน์โหลด Application สำหรับใช้งานได้ทางเว็บไซต์ http://edi.dft.go.th >> ข้อมูลและดาวน์โหลด >> ดาวน์โหลด

(กรณีมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการใช้งาน Application ขอคำปรึกษาได้ที่ คุณณัฐพงษ์ พงษ์รัตน์ email : )

 

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนา  0-2547-4830, 0-2547-4838

  

 ประกาศ ณ วันที่ 15 กันยายน 2559


 


 

 หน่วยงานออกหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ และท่าเรือกรุงเทพ

 

งดให้บริการในวันเสาร์ที่ 17 กันยายน 2559

เนื่องจากสัมมนาเรื่อง

"การขับเคลื่อนการพัฒนาระบบสารสนเทศของ DFT ให้มีประสิทธิผล

ภายใต้กรอบแนวคิดสถาปัตยกรรมไอทีองค์กร (Enterprise Architecture)"

ในวันที่ 16-18 กันยายน 2559 ณ จังหวัดระยอง

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หน่วยงานให้บริการ

หรือหมายเลขโทรศัพท์ 02-5474825

ประกาศ ณ วันที่ 1 กันยายน 2559


 
 
เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการ กรมการค้าต่างประเทศ ได้ปรับปรุงหน้าเว็บสำหรับการกรอกข้อมูลเข้าระบบการให้บริการออกหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า ทางอิเล็กทรอนิกส์ และแสดงเมนูเงื่อนไขกรณีขอฟอร์มอี เกิน 20 รายการ พร้อมแนบคู่มือการใช้งานเงื่อนไขดังกล่าว ตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม 2559 เป็นต้นไป
 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 0-2547-4830, 0-2547-4838

ประกาศ ณ วันที่ 10 สิงหาคม 2559


          

 

Copyright 2009- 2010 Department of Foreign Trade All rights reserved