เข้าสู่ระบบ (ผู้ประกอบการ)
 
รหัสบัตรผู้ส่งออก - นำเข้า :
รหัสผ่าน :
 แจ้งให้ทราบ


 

       ประชาสัมพันธ์ ผู้ส่งออกที่มีความประสงค์จะขอหนังสือรับรองฯ FORM AK เฉพาะประเทศสาธารณรัฐเกาหลี ในวันที่ 15 มิถุนายน 2558 เป็นต้นไป ขอให้บันทึกข้อมูลหลังวันที่ 13 มิถุนายน 2558

 

                เนื่องจากกรมการค้าต่างประเทศ จะปรับปรุงพิกัดฯ ปี 2012 ของหนังสือรับรองฯ FORM AK เฉพาะประเทศสาธารณรัฐเกาหลี และผู้ส่งออกที่บันทึกข้อมูลก่อนหรือในวันที่ 13 มิถุนายน 2558 ขอให้ยื่นขอหนังสือรับรองฯ ภายในวันที่ 13 มิถุนายน 2558
 

(ประกาศ ณ วันที่ 28 พฤษภาคม 2558)


 

           ประกาศ หน่วยงานออกหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ และท่าเรือกรุงเทพฯ


งดให้บริการวันเสาร์ที่ 20 มิถุนายน 2558

     

         เนื่องจากฝ่ายบริหารอาคารเข้าตรวจเช็คและบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า   สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หน่วยงานให้บริการ หรือหมายเลขโทรศัพท์ 02-5474825

(ประกาศ ณ วันที่ 27 พฤษภาคม 2558)


    สำนักบริการการค้าต่างประเทศ .. จัดทำ คู่มือคำถาม - คำตอบ (FAQs) การขอรับบริการออกหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า ทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ และอำนวยความสะดวกแก่ผู้มาติดต่อขอรับบริการมากยิ่งขึ้น ซึ่งผู้สนใจสามารถศึกษาข้อมูลดังกล่าวฯ ได้ที่เว็บไซต์ www.dft.go.th เลือกที่เมนู บริการข้อมูล --> เอกสารเผยแพร่ --> หัวข้อย่อยชื่อ คู่มือ  หรือ คลิกที่นี่!

(ประกาศ ณ วันที่ 20 สิงหาคม 2557) 


 

 

จำนวนผู้ใช้งานระบบ ณ วันที่ 31/05/2015 (วัน/เดือน/ปี)    Visit: 0   Offline: 0   Online: 0   |  DFT Call Center โทร 1385
Copyright 2009- 2010 Department of Foreign Trade All rights reserved