เข้าสู่ระบบ (ผู้ประกอบการ)
 
รหัสบัตรผู้ส่งออก - นำเข้า :
รหัสผ่าน :
 แจ้งให้ทราบ

ประกาศ

สำหรับผู้ประกอบการที่ยื่นขอฟอร์มในรูปแบบ XML ดังต่อไปนี้

-ฟอร์ม ดี (ATIGA) New
-ฟอร์ม ดี (AICO) New
-ฟอร์ม ดี (ATIGA) Attach Sheet รถยนต์ New
-ฟอร์ม ดี (AICO) Attach Sheet รถยนต์ New
-ฟอร์ม ASEAN-KOREA

 

กรุณาอ่านรายละเอียดการปรับปรุง Schema สำหรับเงือนไข ไม่ต้องการแสดงยอดรวม USD ในช่อง 7 ได้ที่นี่(คลิก)

 

(ประกาศ ณ วันที่ 20 กรกฎาคม 2557)


 

 

   ประกาศ ด้วยในวันอาทิตย์ที่ 20 กรกฎาคม 2557  เวลา 8.00-20.00 น. กรมฯ จะทำการทดสอบการทำงานของระบบงานบริการ จึงของดการให้บริการในวันและเวลาดังกล่าวและจะทำการเปิดให้ใช้งานระบบวันที่ 21 กรกฏาคม 2557 เวลา 08.30 น. ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้

(ประกาศ ณ วันที่ 18 กรกฎาคม 2557)


     

โปรแกรมสำหรับใช้ส่งข้อมูล XML เวอร์ชั่นล่าสุด

สำหรับผู้ประกอบการที่ยื่นขอหนังสือรับรองฯ แบบ XML เท่านั้น

DFT Client XML Uploader Setup 32bit

 version 1.1.2.0

ชุดติดตั้งโปรแกรมส่ง XML เวอร์ชั่นใหม่ สำหรับเงื่อนไขใหม่ 1 กรกฎาคม 2557

------------------------------

 

สำหรับผู้ที่สนใจการยื่นคำร้องแบบ XML สารมารถดูรายละเอียดตาม Link ด้านล่างนี้

>> ข้อมูลการยื่นคำร้องแบบ XML ด้วย Digital Signature [คลิก]

 

*** Version Update

 01/07/2556 [16:00 น.]

  • ปรับปรุงเรื่องการแสดง Draft ของหนังสือรับรอง

 (ประกาศ ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2557)


    

  

 ประกาศ

    ด้วยคณะกรรมการความตกลงการค้าสินค้าของอาเซียนด้านกฎถิ่นกำเนิดสินค้า มีการทบทวนระเบียบปฏิบัติในการออกหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า และรูปแบบหนังสือรับรองฯ ฉบับใหม่ของ Form D และ Form AK โดยจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2557 โดยมีการปรับเปลี่ยนระเบียบปฏิบัติในการออกหนังสือรับรองฯ ดังนี้

    1. Form D ดาวน์โหลด

    2. Form AK  ดาวน์โหลด

    Link สำหรับ Schema ฟอร์ม D (XML, XML-Attach Sheet รถยนต์) และ AK (XML) ที่ใช้สำหรับทดสอบ
    http://train-edi.dft.go.th/Default.aspx?tabid=87

    Link สำหรับ ผู้ที่จะทดสอบฟอร์ม D และ AK แบบระบบส่งผ่าน Internet
    http://train-edi.dft.go.th/

หมายเหตุ :

    1.สำหรับฟอร์ม D และ AK ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2557 ห้าม Copy เลขที่อ้างอิงเดิม มาใช้งาน ต้องทำการป้อนข้อมูลใหม่ ถึงจะ Copy เลขที่อ้างอิงใหม่ได้

    2.สำหรับผู้ที่ส่งข้อมูลหนังสือรับรองฯ มา่ก่อนวันที่ 30 มิถุนายน 2557 มารับหนังสือรับรองฯ ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2557 มิฉะนั้น ทางกรมฯ จะลบข้อมูลทั้งหมดออกจากระบบ เนื่องจากมีใช้กฎระเบียบในทางปฏิบัติใหม่ ของฟอร์ม D และ AK

(ประกาศ ณ วันจันทร์ที่ 23 มิถุนายน 2557)


 

จำนวนผู้ใช้งานระบบ ณ วันที่ 31/07/2014 (วัน/เดือน/ปี)    Visit: 3477   Offline: 1483   Online: 1994   |  DFT Call Center โทร 1385
Copyright 2009- 2010 Department of Foreign Trade All rights reserved