ข้อมูลและดาวน์โหลด » Schema CO
 Schema CO


รายชื่อไฟล์ Schema ของ ระบบการให้บริการออกหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า XML Schema

ชื่อฟอร์ม ไฟล์ Schema ไฟล์ตัวอย่าง XML รายละเอียด โครงสร้างข้อมูล วันที่แก้ไขล่าสุด หมายเหตุ
ฟอร์ม เอ Form1.xsd Form1.xml โครงสร้างฟอร์ม เอ   30/01/2561  
ฟอร์ม ซีโอ (ทั่วไป) Form2.xsd Form2.xml โครงสร้างฟอร์ม ซีโอ (ทั่วไป)    30/01/2561  
ฟอร์ม อี Form4_2.xsd Form4_2.xml โครงสร้างฟอร์ม อี   26/12/2561  version 2.1 : เพิ่มสกุลเงินอื่นๆ
ฟอร์ม FTA (ไทย - อินเดีย ) Form4_3.xsd Form4_3.xml โครงสร้างฟอร์ม FTA (ไทย - อินเดีย )   30/01/2561  
ฟอร์ม FTA (ไทย - ออสเตรเลีย ) Form4_4.xsd Form4_4.xml โครงสร้างฟอร์ม FTA (ไทย - ออสเตรเลีย )   30/01/2561  
ฟอร์ม JTEPA Form4_5.xsd Form4_5.xml โครงสร้างฟอร์ม JTEPA   30/01/2561  
ฟอร์ม AJCEP Form4_61.xsd Form4_61.xml โครงสร้างฟอร์ม AJCEP   30/01/2561  
ฟอร์ม ASEAN-KOREA Form4_8.xsd Form4_8.xml โครงสร้างฟอร์ม ASEAN-KOREA   30/01/2561  
ฟอร์ม ASEAN-INDIA Form4_9.xsd Form4_9.xml โครงสร้างฟอร์ม ASEAN-INDIA   30/01/2561  
ฟอร์ม AANZ (อาเซียน-ออสเตรเลีย-นิวซีแลนด์) Form4_911.xsd Form4_911.xml โครงสร้างฟอร์ม AANZ (อาเซียน-ออสเตรเลีย-นิวซีแลนด์)   30/01/2561  
ฟอร์ม ดี (ATIGA) Form44_4.xsd Form44_4.xml โครงสร้างฟอร์ม ดี (ATIGA)   20/03/2561 United Nations Code for Trade and Transport Locations (UN/LOCODE) ข้อมูลตามเว็บ http://www.unece.org/cefact/locode/service/location
ฟอร์ม ดี AICO Form44_41.xsd Form44_41.xml โครงสร้างฟอร์ม ดี AICO   20/01/2561  United Nations Code for Trade and Transport Locations (UN/LOCODE) ข้อมูลตามเว็บ http://www.unece.org/cefact/locode/service/location
ฟอร์ม ดี (ATIGA) Attach Sheet รถยนต์ Form44_44.xsd Form44_44.xml โครงสร้างฟอร์ม ดี (ATIGA) Attach Sheet รถยนต์   20/01/2561  United Nations Code for Trade and Transport Locations (UN/LOCODE) ข้อมูลตามเว็บ http://www.unece.org/cefact/locode/service/location
ฟอร์ม ดี AICO Attach Sheet รถยนต์ Form441_4.xsd Form441_4.xml โครงสร้างฟอร์ม ดี AICO Attach Sheet รถยนต์   30/01/2561  United Nations Code for Trade and Transport Locations (UN/LOCODE) ข้อมูลตามเว็บ http://www.unece.org/cefact/locode/service/location
ฟอร์ม TC (ไทย-ชิลี) Form5_2.xsd Form5_2.xml โครงสร้างฟอร์ม TC (ไทย-ชิลี)   30/01/2561  

 

 

รายชื่อไฟล์ Schema ของ ระบบการให้บริการออกหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า XML Schema

ชื่อฟอร์ม ไฟล์ Schema ไฟล์ตัวอย่าง XML รายละเอียด โครงสร้างข้อมูล วันที่แก้ไขล่าสุด หมายเหตุ
New ฟอร์ม อี (ใหม่) FormE_01.xsd FormE_01.xml โครงสร้างฟอร์ม อี (ใหม่)

2/10/2562

เพิ่มเงื่อนไขช่อง 8
"PSR" (Product Specific Rules) กรณีใช้เกณฑ์ RVC 40% (แสดง FOB)

*ASW ฟอร์ม ดี (ATIGA) ASW Form44_01.xsd Form44_01.xml โครงสร้างฟอร์ม ดี (ATIGA) ASW

7/11/2561

เพิ่ม element : port_name สำหรับระบุชื่อ Port ที่ต้องการแสดงในหนังสือรับรองฯ

*ASW ฟอร์ม ดี (ATIGA) ASW Attach Sheet Form44_02.xsd Form44_02.xml โครงสร้างฟอร์ม ดี (ATIGA) ASW Attach Sheet

7/11/2561

เพิ่ม element : port_name สำหรับระบุชื่อ Port ที่ต้องการแสดงในหนังสือรับรองฯ

ฟอร์ม ASEAN-HONG KONG FormAHK.xsd FormAHK.xml โครงสร้างฟอร์ม AHK

30/12/2561

เปิดใช้งานระบบ 11 มิถุนายน 2562

ฟอร์ม เอ Form1.xsd Form1.xml โครงสร้างฟอร์ม เอ  

30/01/2561

 
ฟอร์ม ซีโอ (ทั่วไป) Form2.xsd Form2.xml โครงสร้างฟอร์ม ซีโอ (ทั่วไป)   

30/01/2561

 
ฟอร์ม FTA (ไทย - อินเดีย ) Form4_3.xsd Form4_3.xml โครงสร้างฟอร์ม FTA (ไทย - อินเดีย )  

30/01/2561

 
ฟอร์ม FTA (ไทย - ออสเตรเลีย ) Form4_4.xsd Form4_4.xml โครงสร้างฟอร์ม FTA (ไทย - ออสเตรเลีย )  

30/01/2561

 
ฟอร์ม JTEPA Form4_5.xsd Form4_5.xml โครงสร้างฟอร์ม JTEPA  

30/01/2561

 
ฟอร์ม AJCEP Form4_61.xsd Form4_61.xml โครงสร้างฟอร์ม AJCEP  

30/01/2561

 
ฟอร์ม ASEAN-KOREA Form4_8.xsd Form4_8.xml โครงสร้างฟอร์ม ASEAN-KOREA  

30/01/2561

 
ฟอร์ม ASEAN-INDIA Form4_9.xsd Form4_9.xml โครงสร้างฟอร์ม ASEAN-INDIA  

30/01/2561

 
ฟอร์ม AANZ (อาเซียน-ออสเตรเลีย-นิวซีแลนด์) Form4_911.xsd Form4_911.xml โครงสร้างฟอร์ม AANZ (อาเซียน-ออสเตรเลีย-นิวซีแลนด์)  

01/04/2562

เพิ่มประเทศ Indonesia

ฟอร์ม TC (ไทย-ชิลี) Form5_2.xsd Form5_2.xml โครงสร้างฟอร์ม TC (ไทย-ชิลี)  

30/01/2561

 

Schema สำหรับการเชื่อมโยง ASW (ยังไม่มีกำหนดใช้งานอย่างเป็นทางการ)

ชื่อฟอร์ม ไฟล์ Schema ไฟล์ตัวอย่าง XML รายละเอียด โครงสร้างข้อมูล วันที่แก้ไขล่าสุด หมายเหตุ
ฟอร์ม ดี (ATIGA) ASW Form44_4.xsd Form44_4.xml โครงสร้างฟอร์ม ดี (ATIGA)   30/01/2561  

 

Reference Schema สำหรับอ้างอิงประเภทของข้อมูล

Name Download Description Data Definitions วันที่แก้ไขล่าสุด หมายเหตุ
BaseType

BaseType.xsd

Schema อ้างอิงประเภทของข้อมูล BaseType.xls

16/01/2563

16/01/2563

- ปรับปรุง LOCODE_ASEAN  มีตัวเลือกเฉพาะที่รองรับ e-Form D เท่านั้น [version ก่อนใช้งานจริง คลิก]


19/06/2562

- ปรับปรุง LOCODE_ASEAN เพิ่มประเทศจีน (ใช้กับฟอร์ม อี (ใหม่))


28/01/2562

-เพิ่ม Port of Discharge ประเทศมาเลเซีย (เพิ่มเติม)


30/12/2561
- ปรับปรุง LOCODE_ASEAN เพิ่มประเทศฮ่องกง (ใช้กับฟอร์ม AHK)


19/11/2561
-ปรับปรุง Unit_Code โดยตัดหน่วยที่ไม่จำเป็น

-ปรับปรุง LOCODE_ASEAN ตามมาตรฐาน UN/LOCODE + ด่านปรับปรุงใหม่ของประเทศ INDONESIA


 

 

 

หมายเหตุ : สามารถดูข้อมูล Schema CO และโปรแกรมส่งข้อมูล XML สำหรับทดสอบ ได้ที่ 

http://demoedi.dft.go.th/Default.aspx?tabid=66

 

Copyright 2009- 2010 Department of Foreign Trade All rights reserved